16
08 2022
160

Procedurile de aplicare la programele ODA, simplificate

Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) anunță că începând cu data de 15 august,  procedurile de aplicare la programele de suport antreprenorial au devenit mai simple.

 

Astfel, antreprenorii vor putea depune online formularele de aplicare și vor fi scutiți de prezentarea mai multor acte și anume:

  •  Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al Întreprinzătorilor Individuali;
  • Certificat eliberat de bancă cu privire la contul bancar;
  • Declarația cu privire la lipsa restanțelor față de Bugetul Public Național;
  • Copia Situațiilor financiare anuale pentru ultima perioadă fiscală prezentate la Biroul Național de Statistică;
  • Actele ce confirmă dreptul de proprietate sau folosință: Extrasul din Registrul bunurilor imobile, Contract de vânzare-cumpărare și altele;
  • Copiile actelor de identitate al solicitantului/administratorilor și fondatorilor.

 

Pentru mai multe informații despre Programele ODA și ghidurile de aplicare, accesați pagina web sau apelați la nr. de telefon +373 22 225 799.

 


via | odimm.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.