Știri

Profesorii ar putea primi compensaţii pentru materialele didactice

Autorităţile intenţionează să contribuie financiar la perfecționarea activității cadrelor didactice din învățământul general și creșterii calității pregătirii de specialitate. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a propus pentru consultări publice proiectul unei hotărâri de Guvern, care conţine Regulamentul de alocare a compensațiilor bănești anuale pentru personalul didactic din învățământul general public. Acesta prevede alocarea compensațiilor bănești anuale personalului didactic pentru procurarea de suporturi didactice (dicționare, crestomații, reviste de specialitate, auxiliare didactice, literatură artistică în corespundere cu curricula aprobată de MECC, în format electronic sau hard, lecții interactive, etc.); a tehnicii de calcul (calculator/laptop/tabletă, componente PC, periferice PC, software pentru PC, etc.), dar şi a produselor software pentru utilizare în activități de instruire on-line. Mărimea alocaţiei constituie în mediu 2000 lei şi va fi proportională normei didactice (dacă profesorul are 1,25 normă, acesta va primi o compensație de 2500 lei, iar pentru 0,75 din normă – 1500 lei). Sursele financiare se vor oferi o dată pe an, la prezentarea actelor confirmative că alocaţiile sunt utilizate conform destinaţiei şi sunt preconizate pentru toate cadrele didactice din învățământul general public, care sunt în activitate, indiferent de modul de angajare. Conform proiectului, administrațiile publice centrale, administrațiile publice locale și administrațiile instituțiilor de învățământ general sunt obligate să acorde fiecărui cadru didactic compensațiile prevăzute, care vor fi alocate din bugetul de stat. Conform estimărilor, costul acestei măsuri va constitui, în anul 2019, de când se planifică aplicarea acesteia, circa 98,3 mil. lei, reeşind din numărul cadrelor didactice de peste 49 mii persoane angajate, iar prevederile vor fi incluse în Legea bugetului anuală. Proiectul poate fi consultat până la 7 octombrie 2018.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

3981 vizualizări

Data publicării:

26 Septembrie /2018 08:01

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

profesori | alocatie | compensare din buget | materiale | proiect hotarire guvern

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon