03
08 2022
153

Programul de internaționalizare a afacerilor va fi îmbunătățit

Cabinetul de miniștri a susținut în cadrul ședinței de astăzi, 3 august, proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Programului de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizare a acestora, aprobat prin HG nr. 439/2020, care va avea o denumire nouă - Programul de creștere a competitivității întreprinderilor mici și mijlocii și internaționalizarea acestora.

 

Reamintim că acest Program se bazează pe următorii doi piloni:

  • Pilonul I - Formarea competențelor antreprenoriale prin schema de Business Voucher, pentru achiziționarea serviciilor de dezvoltare a afacerii;
  • Pilonul II - Suport financiar prin schema de Grant, pentru achiziționarea imobilizărilor corporale și necorporale în vederea sporirii competitivității, productivității și internaționalizării afacerii.

 

Astfel, se propune ca prin schema de Business Voucher să nu fie admise cheltuielile de punere în aplicare a strategiilor, planurilor de marketing și promovare, cum ar fi plăți, abonamente pentru promovarea companiilor, a produselor pe pagini web și pe rețelele de socializare, în motoare web de căutare etc., precum și serviciile similare activității desfășurate de către compania beneficiară.

 

Totodată, ÎMM solicitante de suport pentru Formarea competențelor antreprenoriale prin schema de Business Voucher vor putea selecta individual prestatorul de servicii în afaceri din lista prestatorilor plasați pe pagina web oficială a Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenorialului (ODA) sau să acceseze serviciile din cadrul pachetelor formate de către ODA pe domenii specifice, prin desfășurarea unei proceduri de achiziție publică, transparentă și echitabilă.

 

În cazul selectării individuale a prestatorului de către ÎMM, ODA va rambursa suma tuturor costurilor achitate de către beneficiar, după prezentarea setului de acte confirmative, inclusiv livrabilele serviciilor contractate, iar în cazul selectării pachetelor formate de către ODA pe domenii specifice, accesarea serviciului de către ÎMM va fi posibilă după virarea contribuției proprii a acesteia.

 

Valoarea suportului acordat prin Business Voucher va constitui până la 80% din prețul serviciilor accesate, dar nu va depăși limita de 100 mii lei pentru o întreprindere.

Totodată, beneficiarii înregistrați în cadrul Pilonului II vor prezenta planul de afaceri care va include indicatorii economico-financiari previzionați pentru următorii 3 ani.

 

De asemenea, se precizează condițiile pentru accesarea Programului, în cadrul căruia vor putea participa ÎMM-uri, care întrunesc cumulativ următoarele criterii: au prezentate situații financiare anuale la Biroul Național de Statistică pentru cel puțin 3 ani de activitate, perioadă în care demonstrează o creștere continuă a venitului din vânzări și a profitului, capitalul propriu înregistrează valori pozitive în ultimul an de gestiune raportat și planifică să se extindă pe noi piețe de desfacere și/sau să substituie importurile de produse/servicii în Republica Moldova.

 

Evaluarea și aprobarea dosarelor solicitanților de suport financiar prin intermediul acestui Program se va realiza de către Comitetul de finanțare și de risc, ce va fi format dintr-un reprezentant delegat de Ministerul Economiei și alți patru reprezentanți desemnați din cadrul ODA.

 

Prin implementarea acestui proiect, autoritățile își propun finanțarea a 220 de companii, dintre care  200 sub formă de Business Voucher și 20 sub formă de grant.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.