08
08 2022
136

Programul de retehnologizare și eficiență energetică a IMM

Întreprinderile din Republica Moldova vor putea solicita suport la implementarea proiectelor de adaptare la noile tehnologii, trecerea la surse alternative de energie și la înlocuirea echipamentelor/utilajelor tehnice ineficiente cu soluții tehnologice moderne, prin intermediul Programului de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijlocii.

 

Hotărârea Guvernului nr. 515 din 22 iulie 2022 prin care a fost aprobat Programul respectiv a fost publicată în „MO” și a intrat în vigoare din data de 5 august anul curent.

 

Prin acest Program autoritățile își propun creșterea, până în anul 2025, a gradului de conștientizare cu privire la posibilitățile de retehnologizare a procesului de producere și eficientizare a consumului de energie de către IMM. Programul este destinat întreprinderilor înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice și în Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali, cu excepția întreprinderilor de stat și municipale.

 

Totodată, solicitanții Programului trebuie să îndeplinească o serie de criterii de eligibilitate și anume:
  • desfășoară activitatea antreprenorială pe teritoriul Republicii Moldova;
  • activează minimum 24 de luni până la data aplicării la Program, au întocmit și au prezentat Biroului Național de Statistică situațiile financiare pentru ultimii doi ani de activitate;
  • nu au restanțe față de bugetul public național la data aplicării la Program;
  • dețin raportul de audit energetic efectuat de către un auditor energetic calificat.

 

Programul este structurat în trei componente, prima vizează informarea, a doua - suportul financiar nerambursabil, ce reprezintă 50% din valoarea proiectului investițional și nu poate depăși suma de 2 mil. lei per beneficiar și cea de-a treia este componenta de monitorizare și evaluare.

 

Termenul de implementare a Programului este de 36 de luni, cu posibilitatea de a fi prelungit pe baza mijloacelor financiare suplimentare disponibile, iar implementarea Programului presupune un buget estimativ de 50 mil. lei anual.

 

Programul este implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și urmează a fi lansat mâine, 9 august.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.