28
06 2022
225

Programul-pilot „Start-up pentru Tineri și Migranți”

Primăria mun. Chișinău intenționează inițierea unui program ce are ca scop stimularea antreprenoriatului în rândurile tinerilor și migranților din municipiu prin facilitarea lansării și dezvoltării afacerilor sustenabile și susținerea creării locurilor de muncă.
 
În acest sens, Consiliul municipal Chișinău propune pentru consultări publice proiectul deciziei cu privire la aprobarea Programului municipal pilot „Start-up pentru Tineri și Migranți”, prin intermediul căruia tinerii, migranții și tinerii refugiați (din Ucraina), care vor dori să creeze afaceri mixte pe teritoriul mun. Chișinău, vor putea beneficia de suport financiar sub formă de finanțare nerambursabilă.

 

Astfel, grantul va putea fi acordat pentru două componente:

 • suport financiar la lansarea afacerii, unde suma grantului va fi de maximum 70% din valoarea proiectului investițional și nu va depăși 200 mii lei, iar contribuția beneficiarului va constitui 30% din valoarea proiectului;
 • suport financiar pentru acoperirea dobânzii la credite investiționale - constituie un sprijin acordat IMM-lor,  unde fondatori și administratori sunt beneficiari eligibili ai Programului (tineri sau migranți), care au obținut credite investiționale în anul precedent depunerii cererii şi în anul curent de la băncile comerciale şi instituții financiare nebancare înregistrate pe teritoriul RM. Suma maximă compensată este de 100 mii lei, iar câștigătorii selectați vor dispune de surse financiare necesare pentru co-finanțarea în mărime de cel puțin 30% din costul proiectului investițional.

 

Beneficiarii Programului

Conform documentului, grantul va putea fi acordat:

 • tinerilor – viitori antreprenori cu vârsta între 18-40 ani, care au viza de reședință în mun. Chișinău și doresc să deschidă o afacere sau dețin o întreprindere înregistrată în mun.Chișinău de cel mult 12 luni;
 • lucrătorilor migranți care au fost/sunt plecați peste hotare, pentru desfășurarea activității de muncă sau sunt beneficiarii de remitențe (soț/soție sau rudă de gradul întâi) cu vârsta de până la 40 ani, cu reședință permanentă în mun. Chișinău și care deține o întreprindere înregistrată în municipiu;
 • tinerilor investitori cu vârsta între 18-40 ani, care dețin viza de reședință în mun. Chișinău, au o afacere și au efectuat investiții din resurse creditare în ultimele 24 luni;
 • refugiaților, care au creat un parteneriat cu un tânăr rezident cu viza de reședință în mun. Chișinău, ambii fiind cu vârsta între 18-40 ani și care intenționează să deschidă o afacere sau dețin o întreprindere înregistrată în mun. Chișinău de cel mult 12 luni.

 

Domeniile prioritare ale Programului

 • Activități de producere sau prestări servicii;
 • activități inovatoare/proiecte de transfer tehnologic și de know-how;
 • industria tehnologiei informației și comunicațiilor, electromecanică;
 • industria agroalimentară și HoReCa;
 • industria ușoară;
 • industria creativă;
 • turism;
 • sănătate și frumusețe;
 • activități profesionale, științifice sau tehnice;
 • eficiență energetică;
 • agricultură etc.

Nu vor fi eligibile următoarele activități: fiduciare și de asigurare; fonduri de investiții; bancare, de micro-finanțare și alte activități financiare; schimb valutar și case de amanet; jocuri de noroc și serviciile aferente; imobiliare; comerțul cu amănuntul și cu ridicata; serviciile sau/ și asistență tehnică militară; importul, producerea și comercializarea alcoolului, a producției alcoolice și/ sau a berii și importul, producerea și comercializarea articolelor din tutun.

 

Sursele financiare necesare pentru implementarea Programului au fost prevăzute în bugetul municipal pentru anul 2022.

 

Conform datelor prezentate, în anul 2020 rata de creare a întreprinderilor în mun. Chișinău a fost cea mai joasă din țară – de doar 12% comparativ cu regiunea de Sud (20%) sau Nord (16%) ca urmare a dezvoltării, în mod prioritar, a afacerilor în regiunile țării în conformitate cu programele de stat dezvoltate în ultimii 10 ani. Cu toate că în RM există mai multe programe de suport pentru întreprinzătorii tineri sau migranți (implementate prin intermediul ODIMM sau AIPA), majoritatea dintre acestea sunt axate pe crearea și finanțarea afacerilor din zonele rurale.

 

Recomandările pentru îmbunătățirea Programului pot fi expediate până la 14 iulie la adresa deadd.dgect@cmc.md.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.