Știri

Proiectul cu privire la întreprinderea de stat şi înreprinderea municipală, votat în prima lectură

Proiectul prin care se propune lansarea procedurii de reorganizare a întreprinderilor de stat și municipale în societăți pe acțiuni a fost votat de Parlament în prima lectură. Potrivit secretarului de stat al Ministerului Economiei şi Infrastructurii, Angela Susanu, acest proiect propune actualizarea şi uniformizarea politicilor publice de administrare a întreprinderilor de stat și a întreprinderilor municipale la normele generale de guvernare corporativă, care vor determina şi delimita clar atribuţiile fondatorului, consiliului de administrație şi ale administratorului. Întreprinderea de stat se va înființa prin Hotărâre de Guvern la propunerea autorității administrației publice centrale de specialitate. Funcția de fondator al întreprinderii de stat, în numele Guvernului, va fi exercitată de către autoritatea publică specificată în hotărârea de Guvern. Proiectul prevede şi limita capitalului social. Astfel, capitalul social al întreprinderii de stat şi municipale nu va putea fi mai mic de 5 mii lei, iar sursele de formare al acestuia sunt bunuri şi numerar ale fondatorului, cu excepţia bunurilor atribuite domeniului public. Autorii mai propun lărgirea atribuțiilor consiliului de administrație ale întreprinderilor de stat şi municipale. Consiliul se va ocupa de stabilirea indicătorilor de performanță ai întreprinderii și criteriilor de evaluare, monitorizarea derulării situațiilor litigioase și obligativitatea informării fondatorului despre rezultatele, examinarea rapoartelor organelor de control și aprobarea planului de acțiuni privind înlăturarea încălcărilor identificate, aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, aprobarea deciziilor privind plafonul concret al salariului conducătorului întreprinderii pasibil limitării etc. În componenţa consiliului de administraţie a întreprinderii de stat vor fi reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, Agenţiei Proprietăţii Publice. De asemenea, în componenţa lui pot intra şi reprezentanţi ai colectivului de muncă, ai altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi specialişti în domeniul de activitate al întreprinderii. Prin proiect se propune completarea cadrului normativ cu prevederi noi ce ţin de instituirea comisiei de cenzori în cadrul întreprinderilor, reglementarea procesului de încetare a activităţii şi a situaţiilor cu conflict de interese. Comisia de cenzori în cadrul întreprinderilor de stat va fi o structură specială şi are ca scop verificarea situației gestionare si de evidențiere în contabilitate a patrimoniului si a fondurilor financiare ale întreprinderii, verificarea executării bugetului de venituri şi cheltuieli, precum si a modului de respectare a prevederilor legale în domeniul financiar–contabil, inclusiv verificarea legalității actelor şi documentelor, a hotărârilor, deciziilor, regulilor şi regulamentelor, etc. De menţionat că în noiembrie anul trecut proiectul a mai fost dezbătut în Parlament, însă a fost returnat autorilor pentru revizuire.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon