Știri

Proiectul de lege privind achizițiile în sectorul utilităților, aprobat de Guvern

Cabinetul de miniștri a adoptat în cadrul ședinței de astăzi proiectul Legii privind achizițiile în sectoarele energeticii, al apei, al transporturilor și al serviciilor poștale. Vicepremierul Serghei Pușcuța a menționat că scopul principal al proiectului de lege constituie alinierea cadrului normativ național la acquis-ul Uniunii Europene, precum și transpunerea elementelor de bază ale directivei Uniunii Europene nr. 2014/25/UE din 26 februarie 2014: „Importanța proiectului este de a reglementa procedurile de atribuire a contractelor de achiziție, care vor fi aplicate de către entitățile care desfășoară activități relevante în domeniul energiei, apei, transportului și poștei. Domeniul de aplicare al prezentei legi nu include serviciile de interes general fără caracter economic”. Proiectul are drept obiectiv stabilirea particularităților cu privire la procedurile de achiziții desfășurate de entitățile sectoriale specifice. Astfel, în ceea ce privește gazele și energia termică, proiectul se va aplica activităților de punere la dispoziție sau exploatare a rețelelor destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distribuției de gaze sau energie termică; precum și alimentării cu gaze sau energie termică a rețelelor sus-menționate. În ceea ce privește energia electrică, aceasta se va aplica activităților de punere la dispoziție sau exploatare a rețelelor destinate furnizării unui serviciu public în domeniul producerii, transportului sau distribuției energiei electrice, precum alimentarea cu energie electrică a acestor rețele. Concomitent, proiectul de lege se va aplica mai multor activități din sectorul apei, precum punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele destinate furnizării unui serviciu public în legătură cu producerea, transportarea sau distribuția de apă potabilă, dar și alimentarea respectivelor rețele cu apă potabilă. Proiectul nominalizat se va aplica și activităților privind punerea la dispoziție sau exploatarea rețelelor destinate să furnizeze un serviciu public în domeniul transportului feroviar, prin sisteme automate, troleibuz, autobuz sau pe cablu. Totodată, proiectul de lege se va aplica și activităților, care țin de punerea la dispoziție a serviciilor poștale, dar și a altor servicii în afara celor poștale, cu condiția ca serviciile în cauză să fie furnizate de o entitate care furnizează și servicii poștale. În același timp, prezentul proiect stabilește pragurile pentru contractele de achiziție sectoriale, după cum urmează:
  • pentru contractele de produse și de servicii, precum și pentru concursurile de soluții - 800 000 de lei;
  • pentru contractele de lucrări - 2 000 000 de lei;
  • pentru contractele de achiziții care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice – 1 000 000 de lei.
Contractele de achiziții a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depășește pragurile menționate mai sus, vor fi reglementate de Guvern.

via | mf.gov.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

806 vizualizări

Data publicării:

30 Decembrie /2019 08:11

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon