Știri

Proiectul modificărilor la Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe

În cadrul ultimei ședințe a secretarilor se stat a fost discutat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe (Regulament), aprobat prin HG nr. 500/1998.

Autorii documentului afirmă că procesul de casare a mijloacelor fixe reglementat de versiunea în vigoare a Regulamentului este unul depășit și uneori creează dificultăți, în special în procesul de modernizare, dezvoltare a subiecților de drept, cum ar fi autorități/instituții publice sau agenți economici (întreprinderi de stat (ÎS), municipale, SA, SRL cu cota de participațiune a statului sau a administrației publice locale).

Având în vedere că există un mecanism clar de monitorizare a activităților întreprinderilor, prin proiectul elaborat Ministerul Finanțelor propune simplificarea procedurii de casare a mijloacelor fixe, cu verificarea ulterioară de către organele de conducere (consiliul SA/ÎS, comisia de cenzori, societatea de audit) a tuturor acțiunilor întreprinse în acest sens.

Suplimentar, în opinia autorilor modificărilor, tergiversarea demontării mijlocului fix duce inevitabil la majorarea pierderilor legate de consumuri de materiale și servicii, care pot fi direcționate fie la dezvoltarea întreprinderii, fie la majorarea obiectului impozabil în cazul impozitului pe venit. Este menționat și faptul că procedura în vigoare de casare a mijloacelor fixe în anumite cazuri presupune încălcarea unor cerințe normativ-tehnice ce țin de calitatea serviciilor prestate de întreprindere și/sau bunurile propuse. Totodată, solicitări privind simplificarea procedurilor de casare a mijloacelor fixe au fost înaintate și de ÎS și SA cu cota de stat în capitalul social, care, de asemenea, întâmpină dificultăți în acest proces.

Proiectul prevede substituirea în tot textul Regulamentului a noțiunii „casare” cu „casare/amortizare”, iar sintagmele „acte pentru casare”, „actele de casare” vor fi substituite cu „procese-verbale de casare”.

Un aspect inovativ strict necesar în procesul de modernizare și dezvoltare a entităților reglementate este posibilitatea de demontare a mijloacelor fixe până la obținerea autorizației de casare (în situații expres prevăzute), la moment Regulamentul prevăzând expres interdicția de demontare până la obținerea ei.

În acest sens, proiectul prevede completarea pct. 14 din Regulament cu un alineat conform căruia demontarea mijloacelor fixe până la casare se admite, cu titlu de excepție, în cazul producerii unui accident și/sau altor calamități naturale, în cazul imposibilității evaluării stării mijloacelor fixe și/sau necesității efectuării unor lucrări suplimentare, inițial neprevăzute, necesare în legătură cu construcția, extinderea, reconstrucția sau reutilarea tehnică a acestora.

Demontarea se va permite, în cazul aprobării proiectului de Guvern, și în cazul imposibilității exploatării concomitente a echipamentelor noi și ale celor care urmează a fi demontate din lipsă de compatibilitate, spațiu sau securitate. Mijloacele fixe demontate, cu titlu de excepție, se propune a fi depozitate și păstrate până la obținerea autorizației de casare.

Totodată, în scopul neadmiterii situației în care vor fi lezate interesele publice (în cazul de demontare a mijloacelor fixe până la obținerea autorizației de casare), proiectul HG stabilește că persoanele responsabile care se vor deplasa la fața locului pentru determinarea stării obiectului avariat, vor întocmi act de constatare care va fi prezentat ulterior comisiei de casare.

Proiectul urmează a fi discutat în cadrul ședinței de Guvern și, în cazul aprobării, va intra în vigoare odată cu publicarea modificărilor în „Monitorul oficial”.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2893 vizualizări

Data publicării:

15 Iunie /2020 08:01

Catalogul tematic

Noutăți | Mijloace fixe

Etichete:

casare | bunuri | Proiect | mijloace fixe

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon