Știri

Proiectul Regulamentului privind rambursarea TVA

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul Ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară. Prevederile Regulamentului se aplică asupra cazurilor de rambursare a TVA pentru perioadele fiscale începând cu luna ridicării stării de urgență declarate prin Hotărârea Parlamentului nr.55 din 17 martie 2020 și până în luna decembrie 2020, inclusiv. Reamintim că, în vederea susținerii mediului de afaceri în condițiile provocate de situația epidemiologică, a fost instituit și Programul de rambursare a TVA. Condițiile acestua sunt reglementate în cap. II din Legea nr. 60 / 2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative. Potrivit proiectului ordinului, solicitarea rambursării TVA se efectuează prin depunerea unei cereri la Direcția generală de administrare fiscală de la locul de deservire sau la Direcția generală administrare contribuabili mari a SFS (pe suport de hârtie cu aplicarea semnăturii olografe sau se transmite la adresa de email cu aplicarea semnăturii electronice). Cererea va fi supusă examinării doar în cazul în care subiectul impozabil solicitant: • a înregistrat suma TVA destinată deducerii în perioada ulterioară pentru perioada fiscală decembrie 2019; • a prezentat Declarația privind TVA pentru perioada pentru care se solicită rambursarea; • a prezentat IPC18 pentru luna februarie 2020; • a prezentat Darea de seamă forma IPC18 pentru perioada/perioadele ce corespund perioadei de rambursare a TVA; • a achitat impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, contribuțiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurări obligatorii de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator şi angajat pentru perioadele fiscale ce corespund perioadei de rambursare a TVA. În baza cererii, SFS inițiază un control fiscal tematic de verificare a corectitudinii calculării sumei pasibile rambursării TVA. Dacă în timpul controlului se constată abateri sau cererea nu este completată corespunzător, persoana responsabilă din cadrul SFS întocmește o notificare, care se aduce la cunoștința solicitantului, în care se indică motivele pentru care cererea respectivă nu poate fi supusă examinării. Rambursarea se efectuează în termen de 25 zile lucrătoare din data depunerii cererii. Cum se determină suma destinată deducerii? Potrivit proiectului, suma TVA destinată deducerii în perioada fiscală ulterioară, reflectată în declarația privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2019, se determină luându-se în calcul suma reflectată în boxa 21 din TVA12 pentru această perioadă, depusă până la momentul intrării în vigoare a Legii nr.60 / 2020. Suma cumulativă a rambursării TVA nu poate depăși suma destinată perioadei ulterioare, reflectată în declarația privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2019. În același timp, suma TVA spre deducere în perioada ulterioară ce urmează a fi reflectată în declarația TVA pentru perioada fiscală în care a fost emisă decizia de rambursare se diminuează cu mărimea sumei TVA confirmată spre rambursare. Proiectul poate fi consultat până la 1 iunie 2020.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1274 vizualizări

Data publicării:

27 Mai /2020 14:41

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon