10
03 2016
1147

Proiectul documentului de politica bugetar-fiscală pe anul curent stimulează autonomia financiară a APL

Bugetele locale vor avea, cu începere din acest an, mai multe posibilități de majorare a acumulărilor, potrivit proiectului documentului de politica fiscală, vamală și bugetară pe anul 2016. Acest proiect a fost definitivat de către Ministerul Finanțelor, susținut de către membrii Comisie tripartite pentru negocieri colective(guvern – patronat - sindicate) și urmează în următoarele zile să fie discutat și aprobat de Guvern. Astfel, în sensul majorării veniturilor la bugetele locale, se propune introducerea în Codul fiscal a unui nou titlu nou - VI1 „Impozitul pe autovehicule”, cu statut similar impozitului pe bunurile imobiliare. Subiecţi ai impunerii vor fi persoanele juridice şi fizice rezidente şi nerezidente ale Republicii Moldova, proprietari ai autovehiculelor înmatriculate în Moldova, precum și cei care dau în locațiune autovehiculele înmatriculate în Moldova, în cazul contractului de leasing financiar. Obiecte ale impunerii vor constitui toate autovehiculele înmatriculate permanent sau temporar în Moldova, cu excepția autovehiculelor pentru transportul în comun pe fir electric, autovehiculelor din dotarea forţei militare străine, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, de asemenea, autovehiculele neexploatate provizoriu, scoase din circulaţie cu condiția excluderii din evidența Registrului de stat al transporturilor, autovehiculele reutilate în sistem cu dirijare manuală, fapt confirmat în Registrul de stat al transporturilor, autovehiculele luate la evidenţă odată cu înmatricularea primară de stat transmise în folosință invalizilor. Baza impozabilă a impozitului pe autovehicule va rămâne aceeaşi, şi anume caracteristicile tehnice ale autovehiculului specificate în certificatul de înmatriculare al autovehiculului și anume: tipul acestuia, capacitatea motorului, numărul de locuri. Cotele impozitului pe autovehicule vor fi percepute la nivelul cotelor taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova pentru anul 2015. Se propune menţinerea facilităţilor fiscale pentru invalizii, posesori de autovehicule cu acţionare manuală, prin acordarea scutirilor la impozitul pe autovehicule. De asemenea, este prevăzută extinderea facilităților fiscale respective aferent organelor de protecţie socială a populaţiei - pentru autovehiculele luate la evidenţă odată cu înmatricularea primară de stat transmise în folosinţă invalizilor. Impozitul urmează a fi achitat la înmatricularea autovehiculelor, iar în celelalte cazuri până la efectuarea testării tehnice, dar nu mai târziu de data de 25 decembrie a anului curent la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale conform locului de reşedinţă sau de înregistrare. Mecanismul de calcul al impozitului pe autovehicule va fi analogic ca şi la impozitul pe bunurile imobiliare al persoanelor fizice. Astfel, inspectoratul fiscal de stat teritorial va expedia fiecărui subiect al impunerii aceeaşi formă standard a avizului de plată a impozitului calculat pentru autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, cel târziu până la 25 martie a anului curent. O altă măsură menită să contribuie la majorarea veniturilor bugetelor locale, este cea de majorare a cotelor impozitului funciar pentru terenurile cu destinaţie agricolă şi pentru cele din intravilan şi extravilan, de 2 ori. Totodată, au fost excluse reglementările ce ţin de aplicarea taxelor locale concomitent cu aprobarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale prin deciziile bugetare anuale. Însă au fost păstrate reglementările pentru cazurile, când consiliile locale pot stabili taxe locale pe parcursul anului calendaristic, în funcţie de situaţia creată în teritoriu.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.