05
08 2022
183

Provizionul - necesitate sau obligație?

Contabilii-practicieni frecvent adresează întrebarea: crearea provizionului este o necesitate sau totuși o obligație a entității? Pentru a oferi mai multă claritate la subiectul dat, publicăm în ediția din august a revistei monitorul fiscal FISC.md” articolul „Provizion – necesitate sau obligație?”, elaborat de Natalia Tonu și Ecaterina Voloșciuc.
 
Mai întâi de toate abonații noștri vor afla că pentru a stabili necesitatea creării provizioanelor, entitatea trebuie să ia în calcul prevederile actelor normative de reglementare a contabilității și raportării financiare, care tangențial sau direct se referă la acest subiect. Astfel, potrivit art. 18 alin. (1) al Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, entitatea are obligaţia de a ţine contabilitatea şi de a întocmi situaţiile financiare în modul prevăzut de legea menționată, de standardele de contabilitate şi de alte acte normative.

 
Autorii atrag atenția că conform pct. 4 al Standardului Național de Contabilitate „Capital propriu și datorii”, aprobat prin OMF nr. 118/2013, provizioane reprezintă datorii cu exigibilitate sau valoare incertă. Provizioanele se recunosc în cazul respectării simultane a următoarelor condiţii:
1) există o obligaţie generată de un eveniment anterior;
2) este probabil ca o ieşire de resurse purtătoare de beneficii economice să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă; şi
3) poate fi realizată o estimare credibilă curentă a valorii obligaţiei.
 
Astfel, dacă entitatea identifică existența unei obligații care respectă concomitent condițiile enunțate, aceasta urmează să creeze un provizion. De menționat, că pentru a determina existența unei obligații, standardul oferă puncte de reper care sprijină entitatea în procesul de stabilire a caracteristicilor unei astfel de obligații.
 
Mai multe detalii la subiectul dat găsiți în nr. 5 (75) a revisteimonitorul fiscal FISC.md”. Comunicăm suplimentar, că pentru ediția din octombrie autorii vor reveni cu exemple de contabilizare a provizioanelor. Acest articol va fi accesibil doar abonaților noștri.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.