10
04 2013
1178

Publicaţia periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD”- partenerul media a conferinţei internaţionale ştiinţifice: acţiuni şi rezultate

Recent, la 5 aprilie 2013, în incinta Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM) a avut loc conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul „Contabilitatea şi Auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi aşteptări”. La eveniment a fost prezent dl Victor Barbăneagră, viceministru al finanţelor, care a evidenţiat importanţa meritelor tuturor celor care au stat la baza reformei contabilităţii începînd cu anul 1997 şi care au efectuat un pas important pentru economia Republicii Moldova. În discursul său, dumnealui a confirmat îmbunătăţirea calităţii raportării financiare a entităţilor autohtone şi creşterea gradului de credibilitate a profesiei contabile, luînd în calcul recentele progrese precum aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (începînd cu anul 2012) şi elaborarea Standardelor Naţionale de Contabilitate noi, conform Directivelor Uniunii Europene. Dna Valentina Paladi, decanul facultăţii de „Contabilitate” din cadrul ASEM, a transmis sincere felicitări tuturor celor care practică această nobilă profesie, iar Andreea Stanciu - Director ACCA Europa de Sud-Est şi-a exprimat disponibilitatea de a contribui din partea asociaţiei internaţionale în dezvoltarea profesiei la nivel naţional, accentuînd faptul că deschiderea acestei profesii spre internaţional nu poate fi decît un semn excelent de progres pentru Republica Moldova. Conferinţa a avut în calitate de oaspete şi pe dna Lilia Grigoroi - Preşedintele Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti (ACAP), care a subliniat importanţa promovării intereselor profesiei contabile, schimbul de opinii şi cooperarea între mediul universitar, organizaţiile profesionale, mediul de afaceri, etc. Discuţiile din cadrul conferinţei s-au axat pe aspectele reformelor contabile în contextul alinierii ţării noastre la economia europeană, fiind prezentate şi de alţi reprezentanţi ai instituţiilor naţionale şi internaţionale, precum: Banca Mondială, Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), Camera de Auditori a Republicii Azerbaidjan, Federaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Ucraina (UFPAA) şi ai instituţiilor educaţionale din Moldova, România, Belarus, Ucraina, Rusia şi Macedonia. Partenerul media al conferinţei internaţionale ştiinţifice a fost publicaţia periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD”. Participanţii la eveniment au avut posibilitatea să se familiarizeze cu detalii despre revista ce reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat. Doamnei Marina Şichirliiscaia, redactor şef al revistei „Monitorul Fiscal FISC.MD”, i-a fost înmînată diploma de gratitudine pentru promovarea imaginii ACAP în mass-media naţională. Pentru informaţii suplimentare cu privire la publicaţia periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD”, contactaţi-ne la numărul de telefon (022) 822-031 sau vizualizaţi pagina web monitorul.fisc.md.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.