15
07 2022
440

Răspunderea administratorilor autorizați pentru abaterile disciplinare

Pentru săvârșirea unei abateri disciplinare, administratorului autorizat i se vor aplica sancțiuni disciplinare: avertisment; mustrare; suspendarea activității pentru un termen de cel mult 1 an; retragerea autorizației, precum și amendă, mărimea căreia va constitui de la 30 la 1000 u.c. Decizia definitivă a Comisiei de autorizare și disciplină (Comisia) va reprezenta un document executoriu.
 
Guvernul a susținut proiectul completărilor și modificărilor la Legea nr. 161/2014 cu privire la administratorii autorizați, scopul acestora fiind sporirea nivelului responsabilității profesiei. În momentul de față, susțin autorii, legislația lasă loc de interpretări privind formularea abaterilor disciplinare ale administratorilor autorizați sau aplicarea sancțiunilor, iar administratorii care intenționat încalcă prevederile legii, rămân nepedepsiți, aducând prejudicii majore participanților la procesul de insolvabilitate.

 

Conform proiectului, sancțiunile disciplinare se vor aplica luând în considerare elemente precum caracterul şi gravitatea abaterii; împrejurările în care aceasta a fost săvârșită; cauzele şi consecințele ei; conștientizarea naturii și a consecințelor abaterii comise, precum și conduita administratorului în perioada examinării abaterii; impactul faptei asupra imaginii profesiei de administrator.

 

Sancțiunile disciplinare vor putea fi aplicate în termen de cel mult 3 ani de la data săvârșirii abaterii. Se propune ca termenul de prescripție să se suspende la data intentării procedurii disciplinare, precum și pe durata procedurii civile, contravenționale sau penale în cadrul cărora vor fi examinate aspecte care prezintă relevanță pentru examinarea încălcărilor imputate administratorului.

 

În condițiile aprobării proiectului în redacția propusă, va fi extinsă lista subiecților care vor avea dreptul să sesizeze Comisia în privința faptelor ce pot constitui abateri disciplinare ale administratorilor. Astfel, sesizarea va putea fi înaintată de către participanții la procesul de insolvabilitate care invocă lezarea drepturilor și intereselor lor legitime; membrul Comisiei de autorizare și disciplină; organele Uniunii administratorilor autorizați; instanța de judecată; ministrul justiției; ministrul economiei.

 

Totodată, proiectul prevede atribuirea Comisiei de autorizare și disciplină a competenței de constatare și sancționare a încălcărilor normelor deontologice comise de către administratorii autorizați. Noile reglementări pot fi puse în aplicare la data publicării modificărilor în lege aprobate de Parlament în „MO”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.