Știri

Răspunderea subsidiară solidară a administratorilor întreprinderilor insolvabile

Conform art. 15 alin. (1) Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012 (în continuare – Legea nr.149), în cazul insolvabilităţii debitorului din culpa fondatorilor (membrilor) lui, a membrilor organului executiv sau a unor alte persoane care au dreptul de a da indicaţii obligatorii pentru debitor ori care pot influenţa în alt mod acţiunile debitorului (insolvabilitate intenţionată ), aceştea poartă răspundere subsidiară solidară faţă de creditori. Aceasta, în măsura în care bunurile debitorului sunt insuficiente pentru executarea creanţelor creditorilor. Art. 248 alin.(1) din Legea nr. 149 stabileşte condiţiile în care membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere, la cererea administratorului insolvabilităţii/lichidatorului, pot să suporte o parte din datoriile debitorului insolvabil. În calitate de membri ai organelor de conducere ale debitorului pot fi: • debitorul - persoană fizică ce desfășoară activitate individuală de întreprinzător; • fondatorul întreprinderii individuale sau al gospodăriei țărănești (de fermier); • administratorii societăților comerciale; • membrii organelor executive; • membrii consiliilor de supraveghere (de observatori); • lichidatorii și membrii comisiilor de lichidare. În ultima perioadă se aplică tot mai des procedura de tragerea la răspundere subsidiară a membrilor organului de conducere a întreprinderii insolvabile. Această opţiune legală permite creditorilor de a-şi executa creanţele întreprinderilor insolvabile din patrimoniul persoanelor care au contribuit, prin acţiune sau inacţiune, insolvabilităţii întreprinderii. Practica judiciară a Curţii Supreme de Justiţie confirmă că instanţele de judecată dau curs cererilor administratorilor insolvabilităţii/ lichidatorului, prin care administratorii entităţilor care au devenit insolvabile sunt traşi la răspundere subsidiară pentru a compensa creanţele creditorilor în cazul în care bunurile debitorului sunt insuficiente pentru executarea creanţelor acestora, iar acest fapt, ca exemplu, se confirmă prin următoarele hotărâri judecătoreşti, adoptate în baza art. 248 alin. (1) lit. h) din Legea insolvabilităţii: 1. Administratorului şi unicului fondator al SRL „C...r” (dosarul nr.2ri-91/17) fost obligat să achite datoria SRL „C...r” în mărime de 4 302 441,22 lei şi taxa de stat în sumă de 25 000,00 lei. 2. S-a dispus de a încasa din contul administratorului şi fondatorului SRL „T...e” (dosarul nr. 2ri-170/17) o parte din datoriile întreprindrii insolvabile în sumă de 30 000,00 lei şi taxa de stat în sumă de 900,00 lei. 3. La examinarea procedurii de insolvabilitate a SRL „S...s” (dosarul nr. 2ri-154/17) s-a dispus obligarea administratorului de a răspunde pentru obligațiile întreprinderii insolvabile SRL „S...s” prin încasarea de la administrator a sumei de 425 445 lei cu aplicarea sechestrului pe bunurile mobile și imobile aflate în proprietatea personală în limita creanțelor pentru care este supus răspunderii subsidiare, în valoare de 425 445 lei. 4. În procesul de insolvabilitate a SRL „L...s” (dosarul nr.2ri-95/17), s-a dispus tragerea la răspundere subsidiară solidară, în vederea stingerii creanțelor SRL „L...s”, administratorul şi fondatorii SRL pentru stingerea sumei de 215 877,69 lei şi a taxei de stat în sumă de 6476,33 lei. 5. În procesul de insolvabilitate a SRL „A... BV” s-a dispus tragerea la răspundere subsidiară solidară a membrilor organelor de conducere a SRL „A...BV” pentru stingerea sumei de 177 752,56 lei. De asemenea, examinînd cererea de tragere la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere şi a contabilei SRL „O...TRANS”, în baza art. 248 alin. (1) lit. e), h) şi i) din Legea nr.149, instanţa a dispus tragerea la răspundere subsidiară solidară a membrilor organelor de conducere şi a contabilei SRL „O...TRANS” pentru stingerea sumei de 1 184 996,92 lei. Alt exemplu este procedura de insolvabilitate a SRL „G....Aur” (dosarul nr. 2ri-217/16). Administratorul întreprinderii, în temeiul art. art. 247, 248 din Legea insolvabilității, a fost obligat de instanţa de judecată să achite în beneficiul SRL ,,G...Aur” suma de 836 681 lei. Excepție de la regula generală, precum că fondatorul (membrul) persoanei juridice nu răspunde pentru obligațiile acesteia, este prevăzută de Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012
author icon

Victoria Belous

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Curtea Supremă de Justiţie al Republicii Moldova

5709 vizualizări

Data publicării:

07 Noiembrie /2017 08:36

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon