Știri

Recomandări metodice privind implementarea modificărilor la SNC

Conform proiectului Ordinului cu privire la aprobarea Recomandărilor metodice privind implementarea modificărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr.118/2013, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.48/2019, elementele contabile recunoscute până la intrarea în vigoare a modificărilor la Standardele Naționale de Contabilitate aprobate prin Ordinul nr.48/2019 se vor contabiliza conform regulilor în vigoare la situația din 31 decembrie 2019 (de exemplu uzura obiectelor de mică valoare și scurtă durată în mărime de 50% din valoarea acestora transmise în exploatare, valoarea contabilă a anvelopelor și acumulatoarelor procurate separat de mijloacele de transport aferentă parcursului efectiv/duratei de exploatare rămasă, cheltuielile anticipate aferente întreținerii, asistenței tehnice și reparației imobilizărilor corporale suportate pentru menținerea în stare funcțională etc.). Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul Recomandărilor metodice privind implementarea modificărilor la SNC, care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020, însă vor fi puse în aplicare după întocmirea situațiilor financiare și reformarea bilanțului întreprinderii pe anul 2019. Potrivit autorilor, documentul a fost elaborat pentru asigurarea metodologică a entităților în contextul implementării modificărilor la SNC. Termenul limită de prezentare a propunerilor, comentariilor și obiecțiilor asupra proiectului este 28 februarie 2020.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

2187 vizualizări

Data publicării:

12 Februarie /2020 08:00

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon