29
10 2014
1559

Reducerea discrepanței fiscale nu e doar problema SFS, dar fiscului trebuie să-i revină un rol principal în acest proces - studiu Expert- Grup

Cadrul instituțional existent conține constrângeri în ce privește transformarea Serviciului Fiscal de Stat(SFS) într-o instituție puternică, capabilă să preia întreaga responsabilitate privind diminuarea discrepanței fiscale - se menționează în studiul ”Discrepanța fiscală - realitate invizibilă”, lansat de Centrul Analitic Independent Expert - Grup. Studiul relevă că, în ultimii ani, discrepanța fiscală, adică diferența dintre veniturile fiscale potențiale și cele real colectate de autoritățile responsabile, a atins proporții îngrijorătoare, în 2013 atingând 9% din PIB sau 9 mlrd lei. Iar economia neobservată, pare să fi devenit o parte a economiei Moldovei, ponderea acesteia în PIB fiind în 2013 de 28 la sută.
Codul Fiscal nu reglementează toate impozitele și taxele, ci doar 6 impozite de stat și 17 locale. Ar fi cazul ca să fie incluse în Codul fiscal toate plățile obligatorii și impozitele și să fie prevăzute reguli unice pentru ele. Iar în administrarea mai multor categorii de venituri fiscale, precum ar fi contribuțiile sociale, taxele rutiere, altele sunt implicate mai multe instituții. Faptul creează presiuni suplimentare pentru agenții economici cu administrarea fiscală și nu facilitează eficacitatea statului în asigurarea veniturilor la buget. În afară de acesta, majoritatea materialelor, ce se referă la evaziunile fiscale, transmise de fisc organelor de drept, nu au produs nici un efect. Considerăm că IFPS ar trebui să i se ofere atribuții de investigație penală a infracțiunilor fiscale, - a menționat Dumitru Budianschi, director programe în cadrul Expert - Grup.
Totodată, Budianschi a arătat la necesitatea de a îmbunătăți mecanismele de conlucrare între SFS și celelalte instituții abilitate cu dreptul de administrare fiscală, de a consolida statutul SFS, în calitate de instituție lider în diminuarea discrepanței fiscale. De asemenea, se cere instituționalizat cadrul de colaborare a SFS cu alte instituții centrale din Guvern și din afara Guvernului. Tot în sensul consolidării rolului SFS în colectarea impozitelor și taxelor, reducerea discrepanței fiscale studiul formulează propunerea ca ministrului finanțelor automat să i se ofere postul de viceprim-ministru. Studiul acordă o mate importanță moralității fiscale, noțiune, pe care o descifrează prin convingerea cetățeanului că taxele și impozitele plătite contribuie la dezvoltarea societății. Acesta în cazul asigurării unei transparențe a utilizării banilor publici. Constatarea în acest sens este că, deși se înregistrează, în ultimultimp, o creștere a moralității fiscale, însă, în condițiile în care penalitățile impuse sunt mai mici decât impozitele neplătite, iar sancționarea se înfăptuiește rar, cetățenii au toate motivele să își ascundă veniturile. De aici e şi creșterea numărul fraudelor fiscale, a firmelor-fantome de o zi, pentru a ascunde veniturile obținute. Studiul recomandă aprofundarea reformelor în justiție, în domeniul pensionării, în alte domenii, prevenirea și combaterea corupției, conlucrarea instituțiilor cu societatea civilă pentru a elimina ”munca la negru” și remunerarea ”în plic.”
Fiscul trebuie să fie principala instituție în diminuarea discrepanței fiscale. Dar este clar că această problemă , la fel ca și cea a micșorării ponderii economiei neobservate, a ”muncii la negru” nu e doar problema fiscului, ci a tuturor instituțiilor statului, a societății în ansamblu, - a mai spus Budianschi.
Șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru a spus că în prezent împreună cu parteneri externi se lucrează asupra unei noi structuri a Serviciului Fiscal de Stat. Aceasta va fi mai adecvată obiectivului ce stă în fața instituției de a administra eficient impozitele și taxele. În ce privește mecanismele de conlucrare cu alte instituții abilitate cu funcții de administrare a taxelor și impozitelor acestea necesită a fi îmbunătățite și loc pentru mai bine există suficient.
Nu se pune problema de a comasa funcțiile unor instituții , abilitate cu funcție de administrare fiscală sau de a lichida vre-o una din ele. Importat este să fie strict determinate competențele lor și ca ele să fie responsabilizate. Sunt categoric împotrivă de a crea grupuri de lucru din reprezentanți ai mai multor instituții pentru a asigura un control și a diminua discrepanța fiscală. Este necesar doar, ca fiecare instituție implicată în colectarea taxelor și impozitelor să-și îndeplinească plenar funcțiile – a relevat Prisăcaru.
Studiul a fost elaborat de E Centrul Analitic Independent Expert-Grup în cadrul proiectului Procesul bugetar în RM : Monitorizarea transparenței și promovarea controlului public, implementat cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova, Programul Buna guvernare. Opiniile exprimate aparțin autorilor studiului și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Soros - Moldova sau al partenerilor acesteia.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.