01
07 2022
249

Regimul fiscal al Parcului pentru servicii de afaceri internaționale

Impulsionarea dezvoltării industriei serviciilor de afaceri internaționale, crearea locurilor de muncă cu valoare adăugată înaltă şi atragerea investițiilor autohtone şi străine sunt scopurile de bază ale proiectului de lege cu privire la parcul pentru servicii de afaceri internaționale, elaborat de către Ministerul Economiei cu suportul partenerilor de dezvoltare și propus pentru consultări publice.
 
În opinia autorilor inițiativei, ecosistemul antreprenorial în sectorul serviciilor de afaceri internaționale are un potențial destul de mare, iar în Republica Moldova încă nu au fost elaborate și implementate anumite politici în vederea susținerii și dezvoltării acestui sector. În context, susțin experții, politicile statelor din regiune adresate impulsionării dezvoltării sectorului respectiv creează dezechilibre semnificative în termeni de competitivitate și atractivitate în RM pentru acest domeniu.

 

Proiectul propune implementarea unui model fiscal axat pe reducerea poverii fiscale, fiind transpusă în reducerea costurilor cu impozitele salariale, deoarece anume costurile salariale reprezintă componenta esențială a cheltuielilor înregistrate de companiile ce oferă servicii de afaceri internaționale. Totodată, se prevede simplificarea administrării fiscale prin instituirea unui mecanism simplu de raportare și plată a impozitelor și taxelor datorate la buget. În linii generale, se propune replicarea facilităților fiscale acordate rezidenților parcurilor pentru tehnologia informațiilor, adaptat, însă, la specificul sectorului serviciilor de afaceri internaționale, dar și la un nivel optim de impozitare.

 

Redacția documentului propusă pentru consultări prevede că parcul pentru servicii de afaceri internaționale (Parcul) va fi creat de Guvern, la inițiativa și propunerea Ministerului Economiei, iar termenul de funcționare se stabilește pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de a fi prelungit. Proiectul stabilește expres lista activităților principale1 ce vor putea fi desfășurate de către rezidenții Parcului, conform CAEM rev.2 şi CSPM rev.2.

 

Autorii propun ca impozitarea lunară a rezidenților Parcului să se producă prin aplicarea unui impozit unic de 10% din venitul din vânzări înregistrat de rezidenți, dar care nu poate fi mai mic decât suma minimă a impozitului unic ce se va determina lunar per angajat şi va constitui 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul aferent perioadei fiscale a impozitului respectiv.

 

Impozitul unic datorat de rezidenții Parcului presupune înglobarea mai multor impozite şi taxe datorate în momentul de față de companiile din sector, și anume: impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, impozitul pe venit din salariu, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajatori, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați, taxele locale, impozitul pe bunurile imobiliare şi taxele rutiere. Angajații rezidenților Parcului vor continua să fie înrolați în sistemul public de asigurări sociale, venitul asigurat al acestora fiind stabilit în cuantum de 68% din salariul mediu pe economie.

 

Propunerile cu privire la îmbunătățirea proiectului vor fi acceptate până la 14 iulie 2022.

_____________________________________________________

1 Activitățile principale desfășurate în parc

În parcul pentru servicii de afaceri internaționale pot fi desfășurate următoarele activități principale (conform CAEM rev.2 şi CSPM rev.2):

a) Alte activități de servicii informaționale n.c.a. (63.99);

b) Activități de contabilitate şi audit financiar; consultanță în domeniul fiscal (69.20),           limitate la:

- servicii de analiză și verificări contabile (69.20.21);

- servicii de întocmire a situațiilor financiare anuale (69.20.22);

- servicii de ținere a registrelor contabile (69.20.23);

- servicii de întocmire/întreținere a statelor de plată (69.20.24);

- alte servicii contabile (69.20.29);

c) Activități de consultanță pentru afaceri şi management (70.22);

d) Activități de studiere a pieței şi de sondare a opiniei publice (73.20);

e) Activități de traducere scrisă şi orală (interpreți) (74.30);

f) Alte activități profesionale, științifice şi tehnice n.c.a. (74.90);

g) Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă (78.10);

h) Alte servicii de furnizare a forței de muncă (78.30);

i) Activități combinate de secretariat (82.11);

j) Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activități specializate de secretariat (82.19);

k) Activității ale centrelor de intermediere telefonică (call center)  (82.20);

l)  Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. (82.99);

m) Cercetare-dezvoltare în biotehnologie (72.11);

n) Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale si inginerie (72.19);

o) Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea (71.12);

p) Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste (72.20);

q) Activități de testare și analize tehnice (71.20).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.