13
02 2015
2095

Registrul garanțiilor reale mobiliare: credibilitate pentru debitori, siguranță pentru creditori

În Republica Moldova urmează să fie creat Registrul garanţiilor reale mobiliare. Acesta va încorpora mai multe registre, și anume: Registrul deţinătorilor de valori mobiliare nominative, Registrul deţinătorilor de valori mobiliare ale statului, Registrul proprietăţii intelectuale şi Registrul gajului, în partea ce ţine de înregistrarea gajurilor şi altor drepturi de garanție. O asemenea soluţie, precum se menționează într-un proiect de hotărâre a guvernului, expus pentru consultări publice, va asigura unificarea informaţiilor despre gajurile existente. Registrul va fi ținut de Ministerul Justiției prin intermediul Centrului de Informații Juridice. Informaţia despre gajurile înscrise până la crearea Registrului, va fi obținută printr-o solicitare către Centrului de Informaţii Juridice, căruia îi va fi transmisă, prin acorduri cu deţinătorii bazelor de date în care au fost înregistrate gajurile respective. Totodată, gajurile înregistrate după 8 octombrie 2014, când a intrat în vigoare Legea cu privire la gaj, prin ordinul ministrului justiției, vor fi considerate înregistrate în Registrul garanțiilor reale mobiliare. Avizele de executare a gajului și cele de radiere se vor înscrie în aceeași bază de date, în care a fost înscris avizul de înregistrare a gajului. Accesul la Registrul garanțiilor, potrivit notei informative ce însoțește proiectul de decizie a guvernului, va fi activ și pasiv. Accesul activ va permite introducerea și vizualizarea informației din Registru, și va fi permis operatorilor autorizați, iar cel pasiv – doar vizualizarea informației și este prevăzut pentru orice persoană. În lista operatorilor autorizați vor fi incluși nu doar notarii, dar și alte categorii de persoane care vor întruni condițiile stabilite. Elaborarea Registrului se va face din contul mijloacelor financiare alocate Ministerului Justiţiei. Însă, Registrul trebuie dezvoltat pentru a putea fi incluse şi alte garanţii decât gajul. Astfel, se propune ca resursele financiare, necesare pentru dezvoltarea platformei tehnologice să fie alocate suplimentar de către Ministerul Finanţelor din bugetul de stat, inclusiv pentru salarizarea a trei unități, cu care să fie completate statele de personal ale Centrului de Informații Juridice. Sumele necesare pentru dezvoltarea Registrului ar putea să fie obținute parțial din taxele pentru înregistrarea garanției și furnizarea informației din acesta. Astfel, pentru înregistrarea garanției solicitantul va achita o taxă în valoare de 100 lei. Pentru conectare și acces la informație plata lunară pentru operatori va fi de 200 lei. Pentru accesarea pasivă, adică doar pentru vizualizarea informației taxa va fi de 20 lei pentru o singură dată. Iar pentru obținerea extrasului din Registru se va achita o plată în mărime de 50 lei. Persoanele interesate pot avea acces pasiv continuu la Registru, taxa în acest caz fiind de 1000 lei pe lună. Pentru autoritățile publice, instanțele judecătorești, executorii judecătorești, administratorii autorizați, organele de urmărire penală și organele fiscale se prevede accesul gratuit la informația din Registru. Totodată, accesul nesancționat la datele din registru, deteriorarea, falsificarea, nimicirea informației va fi sancționată în conformitate cu legislația în vigoare. După opinia Ministerului Justiției, Registrul garanțiilor reale mobiliare va fi unica sursă oficială de informare privind drepturile de garanție înregistrate asupra bunurilor mobile, care, fiind un registru public, va spori credibilitatea debitorilor și siguranța creditorilor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.