13
10 2014
1214

Regulament nou privind monitoringul financiar al întreprinderilor

Monitoringul financiar al întreprinderilor de stat/municipale și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public se va efectua conform unui nou Regulament, aprobat de executiv.

Ministrul finanțelor Anatol Apapu, a menționat că întreprinderile de stat/municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public reprezintă un segment important al economiei naționale și lichiditatea, solvabilitate și funcționalitatea acestor entități au influență semnificativă asupra stabilității în ansamblu a economiei.

Acest fapt solicită o monitorizare judicioasă din partea statului a activității lor, în special, sub aspectul integrității și utilizării eficiente a patrimoniului de stat.

Pe de altă parte, necesitatea aprobării noului Regulament este cerută și de schimbările ce au intervenit în procesul de monitorig financiar, acesta a fost perfecționat, conținînd analize mai detaliate ale activității economice a întreprinderilor, comparativ cu cel stipulat în regulamentul în vigoare.

Astfel, noul Regulament stabilește că monitoringul financiar se va efectua în baza situațiilor financiare ale întreprinderilor prezentate de Biroul Național de Statistică, informației privind patrimoniul public prezentate de Agenția Proprietăți Publice, informației referitor la obligațiile fiscale calculate, achitate și restanțelor admise, prezentate de IFPS, informației MF privind datoria întreprinderilor și informației privind valorile mobiliare și tranzacțiilor efectuate cu acestea pe piața bursieră și extrabursieră.

De asemenea, vor fi utilizate alte informații relevante, de exemplu, rapoartele Curții de Conturi, actele Inspecției Financiare. Va fi luată în considerație și informația despre transferurile defalcărilor de către ÎS și a dividendelor de către SA la buget.

A fost revizuit și conținutul capitolului ”Valorificarea rezultatelor monitoringului financiar”, inclusiv ca material adițional la Raportul privind executarea bugetului de stat, precum și la proiectul Legii bugetului pe anul corespunzător.

Totodată, rezultatele monitoringului financiar vor fi prezentate Guvernului și Agenției Proprietăți Publice, drept sursă suplimentară de informație la determinarea modalității optime de atragere a investițiilor prin restructurare sau privatizare.

Prin aceeași decizie executivul a abrogat Regulamentul în vigoare din 8 mai 2008.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.