Știri

Regulamentul de recunoaștere a grupului de producători agricoli, aprobat

Pentru recunoașterea grupului de producători agricoli, administratorul sau reprezentantul grupului va depune la Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului o cerere, la care vor fi anexate:
• copia legalizată de pe actele de constituire
• copia de pe decizia adunării generale a grupului în care se menţionează acordul lor pentru efectuarea demersurilor legale în vederea recunoaşterii ca grup de producători
• dovada deţinerii legale a terenurilor agricole de către fiecare membru
• declaraţia pe propria răspundere a fiecărui membru al grupului din care să rezulte că nu aparţine unui alt grup.Guvernul a aprobat, în cadrul ședinței de ieri, 23 septembrie 2020, proiectul  hotărârii pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli.

Recunoașterea grupului va permite acestuia să beneficieze de un suport financiar nerambursabil din partea statului pe parcursul a cinci ani din momentul recunoașterii.

Totodată, va fi necesar și planul de recunoaştere al grupului, care trebuie să conțină descrierea măsurilor eligibile spre care vor fi orientate resursele financiare, precum și informații referitoare la numărul de membri, producţia membrilor grupului şi comercializarea acesteia, sistemul centralizat de facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei.

În scopul recunoașterii grupurilor de producători agricoli, MADRM va institui o comisie formată din 7 membri, reprezentanţi ai ministerului, precum și un membru observator, fără drept de vot, reprezentant al Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură. Comisia va examina cererea de recunoaștere în termen de până la 27 de zile de la momentul recepţionării dosarului și va propune ministerului emiterea avizului de recunoaștere sau respingerea.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

756 vizualizări

Data publicării:

24 Septembrie /2020 09:58

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

producator agricol | regulament | ajutor | declaraţia

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon