Știri

Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, susținut de Guvern

Metoda de evidenţă şi calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale se modifică prin trecerea de la calculul amortizării lunare la calculul amortizării anuale proporţional perioadei de aflare în funcţiune a mijlocului fix pe parcursul perioadei fiscale. Cabinetul de miniștri a votat hotărârea pentru aprobarea Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale. În Regulament este descrisă metoda de evidenţă şi calculare a acesteia, modalitatea de determinarea sumelor aferente cheltuielilor pentru reparație permise la deducere, precum și cea de determinare a rezultatului fiscal în cazul ieșirii mijloacelor fixe de la entitate. După cum a menționat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, scopul Regulamentului este de a crea un mecanism simplu, clar și eficient pentru evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe. La rândul său, prim-ministrul, Ion Chicu, a remarcat că proiectul a fost discutat cu oamenii de afaceri și cu asociațiile de business pentru a se ajunge la un consens. Astfel, evidența mijloacelor fixe în scopuri fiscale se ține pentru fiecare obiect separat, iar amortizarea mijloacelor fixe se calculează începând cu luna următoare celei în care acestea se pun în funcţiune. Amortizarea costurilor ulterioare capitalizate se calculează începând cu luna următoare celei în care a avut loc capitalizarea. Pentru mijloacele fixe utilizate sezonier, precum și pentru cele aflate în procesul de reparație sau de modernizare, dar care nu sunt scoase din funcțiune, amortizarea se calculează pentru întreaga perioadă fiscală. Amortizarea în scopuri fiscale se calculează pentru mijloacele fixe reflectate în bilanţul contribuabilului în conformitate cu legislaţia și utilizate în activitatea de întreprinzător a căror perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea depăşeşte 6 mii lei – suma stabilită de art. 261 alin. (2) din Codul fiscal. De asemenea, sunt considerate mijloace fixe supuse amortizării în scopuri fiscale investițiile efectuate în mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing operațional, locațiune, concesiune, arendă, comodat, sublocațiune sau al altor tipuri de contracte care dau dreptul de folosință a acestora. În același timp, nu se calculează în scopuri fiscale amortizarea construcțiilor în proces de execuție, a terenurilor, a activelor biologice imobilizate, a fondurilor de bibliotecă, a cinematecilor, a obiectelor din muzee şi de artă, a clădirilor şi construcţiilor speciale considerate ca monumente de arhitectură şi artă. Totodată, amortizarea în scopuri fiscale se calculează de la valoarea de intrare pentru mijloacele fixe care nu au fost supuse procesului de reparație sau dezvoltare sau de la valoarea de intrare ajustată pentru mijloacele fixe care au fost supuse procesului de reparație sau dezvoltare, ce constituie valoarea de intrare/valoarea de intrare capitalizată micșorată cu suma amortizării acumulate până la capitalizarea cheltuielilor de reparație și majorată cu suma cheltuielilor care urmează a fi capitalizate, suportate în procesul de reparație sau dezvoltare a mijloacelor fixe. Notă: Noul sistem de evidență și calculare a amortizării în scopuri fiscale
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

5069 vizualizări

Data publicării:

31 Decembrie /2019 08:02

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon