16
06 2022
290

Regulamentul privind organizarea și funcționarea SFS va conține noi prevederi

Automatizarea proceselor de lucru a sporit productivitatea și eficiența administrării fiscale, ceea ce asigură extinderea și îmbunătățirea serviciilor prestate de către funcționarii fiscali, dar și permite  optimizarea numărului acestora. Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul hotărârii Executivului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.395/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Fiscal de Stat.
 
Potrivit documentului, se propune diminuarea efectivului-limită de personal pentru Serviciul Fiscal de Stat de la 1931 până la 1800 de unități de personal, la momentul de față cele 131 de unități ce urmează a fi reduse fiind vacante.

 

De rând cu intervenții redacționale în textul Regulamentului, acesta va fi completat și cu prevederi noi ce țin de atribuțiile SFS. Astfel, în document va fi indicat expres că, suplimentar la elaborarea proiectelor de acte cu caracter normativ şi procedurile de aplicare a prevederilor referitoare la administrarea veniturilor bugetului public naţional date în competenţa sa, inclusiv exprimarea poziţiei oficiale a autorității fiscale, aceasta urmează a fi aprobată prin ordinul conducerii SFS şi se publică pe pagina web oficială a Serviciului Fiscal de Stat.

 

Urmează a fi extinse și drepturile generale cu care este investit SFS, Regulamentul fiind completat cu prevederea conform căreia autoritatea fiscal va stabili criteriile de determinare a contribuabililor care, la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA pe teritoriul ţării, sunt obligaţi să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală electronica, precum și să aprobe lista acestora.

 

Cu alte detalii vom reveni pe măsura promovării proiectului. Consultările publice vor dura până la 24 iunie 2022.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.