Știri

Regulamentul privind rambursarea sumei contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate în plus la BASS a fost modificat

Au intrat în vigoare modificările la Regulamentul privind rambursarea sumei contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate în plus la BASS. Dat fiind faptul că pentru persoanele asigurate care desfăşoară activitate la mai multe entităţi economice, plafonarea contribuţiilor de asigurări sociale este efectuată de către CNAS, în temeiul declaraţiilor persoanelor asigurate prezentate de fiecare angajator, surplusul contribuţiilor transferate de la mai multe entităţi economice se rambursează direct persoanei asigurate. Potrivit prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuală, art. 5, alin. (2) baza anuală de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat obligatorii nu va depăşi suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie înmulţită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a înregistrat venit asigurat. Respectiv, suma contribuţiei individuale virate în plus se determină de la data de 1 februarie a fiecărui an pentru anul precedent şi se rambursează persoanei asigurate în baza cererii-tip depuse la subdiviziunea teritorială a CNAS din raza de domiciliu a acestuia. Cu alte cuvinte, surplusul contribuţiei individuale va putea fi rambursat persoanei asigurate atunci cînd în extrasul din contul acesteia format după data de 1 februarie va indica supraplăţi la achitarea contribuţiei individuale de 6% pentru anul precedent. Odată cu lansarea posibilităţii de prezentare a anchetei REV-1 prin intermediul SIA „e-Raportare” de către plătitorii de contribuţii la BASS se exclude necesitatea de depunere a documentelor pentru atribuirea codurilor CPAS, cît şi emiterea de către CNAS a certificatelor de atribuire a codului personal de asigurări sociale. Nemijlocit, utilizarea codurilor CPAS se realizează în mod electronic. Verificarea existenţei codului CPAS de către plătitorii de contribuţii la BASS este posibilă prin intermediul aplicaţiei „Află codul CPAS”, plasată pe pagina oficială a CNAS www.cnas.md, fapt care, de asemenea, exclude necesitatea de eliberare a certificatelor de atribuire a codurilor personale de asigurări sociale. Concomitent, informăm că persoanele asigurate au dreptul să obţină acces la datele lor personale prin eliberarea de către CNAS a extrasului de cont, pe suport de hîrtie sau în mod electronic, prin accesarea contului curent, prin intermediul Sistemului Informaţional ACCES CPAS. Astfel se exclude prevederea privind eliberarea extrasului de cont la cererea asiguratului contra plată.

via | cnas.md

Instituții:

Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

2638 vizualizări

Data publicării:

22 Octombrie /2016 10:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon