Știri

Reorganizarea întreprinderilor de stat și municipale în societăți pe acțiuni

În Monitorul Oficial de vineri, 22 decembrie, a fost publicată Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, precum și decretul de promulgare a legii. Legea a fost elaborată în scopul actualizării prevederilor Legii cu privire la întreprinderea de stat și stabileşte condiţiile juridice, organizatorice şi economice ale fondării, funcţionării şi încetării activităţii întreprinderii de stat şi întreprinderii municipale.  Documentul stipulează că întreprinderea de stat se înființează prin Hotărâre de Guvern la propunerea autorității administrației publice centrale de specialitate, iar funcția de fondator al întreprinderii de stat, în numele Guvernului, va fi exercitată de către autoritatea publică specificată în hotărârea de Guvern. Proiectul de lege suplinește atribuţiile fondatorilor şi ale administratorilo r întreprinderilor de stat/municipale. Astfel, fondatorul urmează să autorizeze achiziţionarea bunurilor a căror valoare constituie peste 25% din valoarea activelor nete sau depăşește suma de 400 mii lei. Capitalul social al întreprinderii de stat/municipale nu poate fi mai mic de 5 mii lei, iar ca surse de formare a capitalului social al întreprinderii de stat/municipale se vor considera bunurile şi numerarul fondatorului, cu excepţia bunurilor atribuite domeniului public. La capitalul social al entităților indicate nu pot fi atribuite nici creanțele întreprinderii, bunurile imobile neânregistrate, bunurile instituțiilor de învățământ, medicale, patrimoniului cultural, precum și cele din sfera locativ-comunală. Documentul reglementează și profitul net al întreprinderii, care poate fi îndreptat pentru acoperirea pierderilor anilor precedenți, formarea rezervei pentru dezvoltarea întreprinderii, defalcări în bugetul de stat sau local și pentru plata recompenselor către membrii organelor de conducere și de control. Documentul mai prevede crearea Comisiilor de cenzori, care o dată la 6 luni vor efectua controlul activității economice și financiare a companiei, inclusiv a procedurilor de achiziție. Potrivit datelor, în anul 2016, autorităţile publice locale gestionau 550 de întreprinderi municipale, iar autorităţile publice centrale – 250 de întreprinderi de stat. Totodată, circa 320 dintre ele urmează a fi lichidate, pentru că sunt inactive. Elementele de bază cu care vine acest proiect ține de introducerea obligativității efectuării auditului anual de către companiile specializate, precum și lansarea procedurii de reorganizare a întreprinderilor de stat și municipale în societăți pe acțiuni, astfel încât să excludem toate riscurile activității pe bugetul de stat, a menționat ministrul Economiei și Infrastructurii, Octavian Calmâc, la prezentarea proeictului în ședința Guvernului.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

2446 vizualizări

Data publicării:

26 Decembrie /2017 11:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

intreprindere municipala | interes public | Octavian Calmâc | lege | capital social

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon