Știri

Reperfectarea licenței asiguratorului

În Monitorul Oficial din 22 decembrie curent a fost publicată Legea nr. 273 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea unor acte legislative. Legiuitorul a intervenit în Legea cu privire la asigurări, Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, Legea privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase și Codul Contravențional. Astfel, Legea cu privire la asigurări este completată cu un articol ce va reglementa reperfectarea licenței, care va fi obligatorie în cazul modificării denumirii asigurătorului, schimbării sediului, completării activităţii de asigurare cu noi tipuri de asigurare ori excluderea acestora din activitatea de asigurare. În aceste cazuri, asigurătorul este obligat în termen de 10 zile lucrătoare să depună la Comisia Națională a Pieței Financiare o declaraţie pentru reperfectarea licenţei, la care să anexeze licenţa care necesită reperfectare. De asemenea, asigurătorul este obligat să notifice autorității de supraveghere toate modificările operate în datele şi informaţia indicată în documentele anexate la declaraţia pentru eliberarea sau reperfectarea licenţei. Notificarea se prezintă în formă scrisă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a deciziilor organelor de conducere privind operarea modificărilor, împreună cu documentele ce confirmă modificările în cauză. Documentul mai prevede majorarea taxei pentru eliberarea licenţei pentru activitatea de asigurare până la 20 mii lei, în prezent aceasta fiind de 13 mii lei. Taxa pentru eliberarea copiei autorizate de pe licenţă, cea pentru reperfectarea licenţei, precum şi cea pentru eliberarea duplicatului licenţei constituie 10% din taxa pentru eliberarea licenţei, fiind nerambursabile în cazul în care asigurătorul nu începe activitatea de asigurare sau încetează să funcţioneze. Totodată, în cazul în care asiguratorul dorește să înregistreze o nouă filială sau subdiviziune, în termen de 10 zile va depune la autoritatea de supraveghere o cerere în vederea operării modificărilor şi completărilor în Registrul asigurătorilor licenţiaţi, cu solicitarea copiei autorizate de pe licenţă. La cerere se anexează decizia Agenției Servicii Publice sau, după caz, confirmarea documentară privind înregistrarea subdiviziunii de către Serviciul Fiscal de Stat. De asemenea, legea se referă și la procedura de suspendare a licenței în cazul în care asiguratorul nu îndeplinește condițiile în temeiul cărora i-a fost licențiat, nu înlătură în termen încălcările constatate în cadrul controlului sau al supravegherii din oficiu, comisioanele sau orice alte retribuții depășesc limita de cheltuieli de achiziție ale asigurătorului prevăzute în structura primei de asigurare sau în cazul în care deţinătorii direcţi şi indirecţi ai acţiunilor asigurătorului nu respectă condiţiile pentru asigurarea unei administrări prudente ori nu permit exercitarea unei supravegheri eficiente. Termenul de suspendare a licenței nu poate depăși 6 luni. Totodată, licența asiguratorului poate fi retrasă în cazul în care este solicitată de asigurător, a fost obţinută în baza unor informaţii neveridice, asiguratorul nu a început să-și desfășoare activitatea de asigurare timp de un an de la data eliberării licenţei sau nu mai activează de 6 luni consecutive. De asemenea, licența se retrage dacă instanța de judecată a emis o hotărâre de intentare a procesului de insolvabilitate sau de încetare a activității asigurătorului etc. În același timp, prin această lege este instituită procedura de supraveghere specială pentru asiguratorii care depun benevol licența și nu transferă portofoliul de asigurare. Supravegherea specială se efectuează de către un angajat al CNPF desemnat în acest sens și este menținută până la onorarea tuturor obligațiilor de plată asumate în baza contractelor de asigurare. Legea a fost elaborată cu scopul consolidării spectrului de activități licențiate din domeniul asigurărilor, precum și procedurilor aferente acestora.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

1635 vizualizări

Data publicării:

27 Decembrie /2018 11:01

Catalogul tematic

Noutăți | Legi ale Republicii Moldova | Licenţă

Etichete:

licenţă | CNPF | asigurare | lege | modificări și completari | Monitorul Fiscal | Monitorul Oficial

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon