Știri

Republica Moldova stă bine la capitolul facilitării comerțului

Afirmația a fost enunțată de ministrul Economiei și Infrastructurii, Octavian Calmîc, în cadrul ședinței de ieri a Guvernului, în care cabinetul de miniștri a decis susținerea Planului național de acțiuni în domeniul facilitării comerțului pentru perioada anilor 2018 – 2020. Planul conține 35 de capitole și circa 100 de acțiuni. Ne propunem să întreprindem măsuri în vederea susținerii asigurării accesului la informații și a predictibilității regulilor de deșfășurare a comerțului, simplificarea procedurilor administrative aplicate și aici ne referim, în primul rând, la simplificarea procedurilor vamale, dar și implementarea diferitor tehnologii informaționale, astfel încât să ținem pasul cu toate reformele și sugestiile care vin pe plan international, a menționat ministrul. De asemenea, el a mai adăugat că în urma unui diagnostic efectuat în acest sens, organismele internționale au menționat că Republica Moldova stă bine în ceea ce privește aplicarea celor mai bune tehnici de facilitare a comerțului, având în vedere că suntem un stat fără ieșire la mare. Potrivit notei informative a proiectului, principalele domenii de intervenție incluse în plan sunt: • Accesul la informație, asigurarea transparenței în reglementarea comerțului: trade Portal, ghiduri, pagini web ale autorităților, puncte de informare, consultări în procesul decizional • Asigurarea predictibilității regulilor de desfășurare a comerțului: notificări, decizii prealabile, proceduri reglementate de rețineri, testări, taxe aplicabile comerțului, sancțiuni aplicabile și adecvate • Simplificarea procedurilor administrative aplicabile comerțului: proceduri simplificate de vămuire, livrări urgente, mărfuri perisabile, implementarea ghișeului unic pentru comerț, implementarea NCTS (sistem de tranzit electronic) • Implementarea tehnologiilor informaționale moderne în procedurile de control de stat al comerțului și automatizarea proceselor de interacțiune cu businessul: up-grade ASYCUDA, dezvoltarea vămuirii electronice, implementarea procedurilor electronice la alte agenții (ANSA, ANTA), folosirea documentelor electronice • Îmbunătățirea infrastructurii necesare realizării sau controlului comerțului extern • Organizarea campaniilor media și a atelierelor de mobilizare pentru familiarizarea comercianților cu DCFTA și implicațiile acestuia • Extinderea declarării electronice pentru toate procedurile și regimurile vamale • Elaborarea proiectului noului Cod Vamal și aprobarea acestuia • Instituirea unui sistem adecvat de testare, instruire, licențiere, acreditare și monitorizare a caselor de expediție (expeditorilor) • Realizarea acțiunilor pentru elaborarea și implementarea Sistemului național de informare și comunicare pentru supravegherea pieței – categoria produse nealimentare. De asemenea, de modernizare va avea parte și Centrul Național de Acreditare MOLDAC prin instruiri ale personalului, precum și extinderea competeței instituţiei pe noi domeniii de acreditare. În cadrul unor instituții - Serviciul Vamal, ANSA, ANTA și Poliția de Frontieră vor fi implementate programe TWINNING privind Ghişeului Unic. Ministerele şi instituţiile responsabile de implementare vor prezenta Comitetului Național de Facilitare a Comerțului anual, până la data de 15 a lunii ianuarie, raportul privind realizarea măsurilor de implementare incluse în Planul menționat, se mai spune în proiect.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

861 vizualizări

Data publicării:

01 Decembrie /2017 11:37

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon