21
07 2022
458

Restanțele de până la 100 lei nu vor împiedica luarea la evidență fiscală a conturilor bancare

Suma neachitată a obligaţiilor fiscale în cuantum de până la 100 de lei inclusiv ar putea să nu se considere drept restanţă faţă de bugetul public național și în cazul luării la evidență fiscală a conturilor bancare și/sau conturilor de plăți în condițiile prevăzute la art. 167 din Codul fiscal.

 

Proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal ce prevede suplinirea art.129 pct.13) al acestuia cu respectiva prevedere este înregistrat în Parlament.
 

Autorul inițiativei argumentează necesitatea intervenției prin faptul că aceasta va facilita accesarea serviciilor pentru inițierea unei afaceri și perfectarea actelor pentru deschiderea și luarea la evidență fiscală a conturilor bancare și îmbunătățirea mecanismelor fiscale naționale.

 

Amintim, procedura de luare la evidență fiscală a contului bancar și/sau de plăți este stabilită în alin.2) art.167 din CF1, iar măsura propusă are drept scop prevenirea cazurilor de refuz din partea autorității fiscale a înregistrării în calitate de contribuabil la SFS și, respectiv, luarea la evidență fiscală a respectivelor conturi în cazul existenței sumei neachitate a obligațiilor fiscale în cuantum de până la 100 de lei (inclusiv), care este prevăzută pentru alte situații, nu și în cazul conturilor bancare și/sau de plăți.

 

Potrivit notei de întemeiere a proiectului, instituirea acestei facilități fiscale pentru solicitanți este oportună și indispensabilă dar totodată va acorda posibilitatea subiecților la accesul rapid și efectiv pentru desfășurarea activității economice.

 

Cu detalii vom reveni pe măsura promovării proiectului.

__________________________________________

1 Codul fiscal, art.167 alin.2):

(2) Operaţiunile pe un cont bancar şi/sau cont de plăţi deschis (cu excepţia conturilor tranzitorii de executare a bugetelor, conturilor de credit şi împrumut, de depozite la termen şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum şi a conturilor persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător) pot demara numai după recepţionarea de către banca (sucursala) şi/sau societatea de plată a documentului electronic, emis şi remis de către Serviciul Fiscal de Stat, care confirmă luarea la evidenţă fiscală a contului. Contul bancar şi/sau contul de plăţi este luat la evidenţă de către Serviciul Fiscal de Stat în baza documentului electronic, emis şi remis de către banca (sucursala) şi/sau societatea de plată, care confirmă deschiderea contului. În cazul în care contribuabilul are restanţe, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să nu elibereze documentul electronic care confirmă luarea la evidenţă fiscală. Documentul electronic care confirmă deschiderea contului şi documentul electronic care confirmă luarea la evidenţă fiscală a contului urmează a fi expediate şi recepţionate prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat, instituţiile financiare şi/sau societăţile de plată şi Banca Naţională a Moldovei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.