06
02 2018
94

Rezultatele Programului de conformare voluntară pentru anul 2017

Serviciul Fiscal de Stat asigură examinarea permanentă și identificarea segmentelor din economia națională cu risc sporit de neconformare fiscală. În scopul executării principalelor atribuții și obiective ale autorităţii fiscale sunt aplicate măsurile de conformare voluntară. Prin Ordinul SFS a fost aprobată lista contribuabililor cu riscuri de neconformare, total 5828 entităţi, care, începând cu 01.04.2017, sunt monitorizați de către SFS prin prisma Programului de conformare voluntară.

Acest Program include activități din economia Moldovei, cum ar fi: întreținerea și reparația autovehiculelor — 9%, comerțul cu ridicata și amănuntul – 48%; agricultura – 36%, construcții – 7%.

Aplicarea măsurilor de conformare voluntară a contribuabililor are drept scop majorarea nivelului de disciplină fiscală, de plată a impozitelor, taxelor și a altor plăti obligatorii. În acest sens, au fost expediate 6230 scrisori de conformare, desfășurate ședințe cu participarea a 3640 persoane cu funcții de răspundere ale contribuabililor, efectuate 2058 de vizite fiscale cu caracter consultativ.

Drept rezultat al acțiunilor întreprinse față de contribuabilii incluși în Programul de conformare, s-a constat că per total în ţara au fost achitate obligații fiscale la bugetul public național în sumă de 2 050 628 mii lei, ceea ce este cu 460 834,5 mii lei (29%) mai mult în comparație cu perioada similară a anului trecut.

Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări pentru contribuabilii înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, care constituie 84,3% din numărul total al contribuabililor monitorizați prin prisma Programului de conformare voluntară, constituie:

la situația din 31.12.2016 – 0,0796 lei calculați la un leu vânzări,
• la situația din 31.12.2017 –0,1030 lei calculați la un leu vânzări.


Astfel, ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări a înregistrat o creștere de 29,4%.

SFS va promova și în continuare activitatea privind conformarea voluntară a contribuabililor.

via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.