Știri

Rigori impuse la atragerea împrumuturilor pe termen lung de către unitățile administrativ-teritoriale

Deservirea datoriei unităților administrativ-teritoriale(UAT) este prioritară față de alte obligații pecuniare din contul bugetelor respective. Iar , plățile, aferente datoriei, vor fi efectuate în termenele și în condițiile angajamentelor asumate, indiferent de suma aprobată în buget în acest scop. Modificări și completări în acest sens în Legea privind finanțele publice locale a aprobat guvernul. Se prezumă, că evidența datoriei și garanțiilor emise de UTA va fi ținută în conformitate cu nomele stabilite de Ministerul Finanțelor. Aceste obligații directe și condiționate a UTA vor fi reflectate anual în rapoartele financiare. Totodată, se precizează că UTA au dreptul de a contracta, pentru cheltuieli de capital, împrumuturi interne și externe pe termen scurt și lung de la instituțiile financiare, precum și de la alți creditori din țară și împrumuturi externe pe termen lung de la instituțiile financiare internaționale. UTA pot acorda împrumuturi întreprinderilor municipale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar al unităților teritorial-administrative pentru cheltuieli capitale și garanții pentru împrumuturi de la instituțiile financiare din țară și pentru împrumuturi externe de la instituțiile financiare internaționale. De asemenea, UTA vor avea posibilitate să contracteze datorii pe termen lung pentru refinanțarea datoriei pe termen lung, luate anterior. Această completare a fost propusă de MF la Legea cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat. Un alt set de modificări și completări, aprobate de guvern se referă la Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei. Acestea precizează funcțiile BNM . Astfel, BNM, pe bază de acord cu Ministerul Finanțelor,va putea acționa ca agent al statului pentru valorile mobiliare de stat emise în formă de înscriere în cont. BNM va desfășura , în numele MF, plasarea valorilor mobiliare de stat pe piața internă, efectua înregistrări în sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, va acorda MF consultanță în dezvoltarea continuă a pieței valorilor mobiliare de stat. Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative în vigoare aduce terminologia în conformitate cu modificările operate la 29 mai 2014 în Legea privind datoria publică, garanțiile de stat și recreditarea de stat. Modificările și completările urmează să fie examinate și adoptate de către legislativ.
author icon

Maria Trifan

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1173 vizualizări

Data publicării:

10 Septembrie /2015 11:40

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon