25
02 2015
1055

RM se racordează la cerințele europene de evidență și trasabilitate a animalelor

Guvernul a aprobat conceptul tehnic al sistemului informațional automatizat Registrul de Stat al animalelor(SIA RSA). Crearea SIA RSA va contribui la automatizarea evidenței și trasabilității animalelor, monitorizarea mișcărilor sau evenimentelor, produse pe parcursul vieții lor, cu începere de la naștere. De asemenea, SIA RSA va face o evidență a posesorilor de animale. Ministrul agriculturii și industriei alimentare Ion Sula a menționat că SIA RSA va constitui un factor important în asigurarea inofensivității produselor de origine animală, destinate consumului uman, a sănătății animalelor agricole și securității mediului, având în vedere condițiile de administrare judicioasă a exploatațiilor zootehnice. SIA RSA va fi în măsură să evalueze gradul de risc într-o situație sau alta pentru a fi eliminate cauzele și prevenite extinderea unor posibile infecții. ”Sistemul Automatizat de Identificare și Trasabilitate existent, care a fost creat în 2007 realizează un volum restrâns de funcționalități, posibilitățile tehnologice ale acestuia sunt moral depășite și nu corespunde noilor cerințe impuse de certificarea sistemelor informaționale de stat. SIA RSA va sigura planificarea și gestionarea mijloacelor de identificare a animalelor(prin crotalii, confecționate din material plastic, pe care va fi înscris numărul unic de identificare), Acest sistem va promova instrumentele de plată electronice, inclusiv la achitarea serviciilor publice, aferente RSA. Sistemul va avea interconexiuni cu alte registre și platforme de comunicare electronice, gestionate de stat. Și mai este un lucru - crearea sistemului va ajuta Moldovei să obțină cât mai curând posibil statutul de țară terță care exportă pe piața europeană produse de origine animală – a specificat ministrul agriculturii și industriei alimentare. SIA RSA va fi gestionat de MAIA prin intermediul întreprinderii de stat Centrul Informațional Agricol. ” Crearea SIA RSA va avea un rol important la obținerea de către Moldova a dreptului de țară terță pentru exportul produselor de origine animală în UE " - a mai adăugat ministrul. Potrivit datelor Sistemului Automatizat de Trasabilitate a Animalelor efectivul de animale înregistrate și identificare constituie în prezent 2,5mln animale și circa 7000 de identificări de mișcări, evenimentelegate de acestea, procesate zilnic.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.