09
10 2014
962

Salarii mai mari pentru personalul instituțiilor de învățămînt superior de stat

Condițiile de salarizarea a personalului din instituțiile de învățămînt superior de stat cu autonomie financiară au fost aduse în concordanță cu cele de salarizare în sistemul bugetar, conform unei decizii aprobate de guvern IPN.

Potrivit Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, a fost revăzută rețeaua tarifară unică cu trecerea de la grilele de salarii pentru fiecare categorie de salarizare la retribuții fixe.

Astfel, salariul tarifar pentru prima categorie de salarizare a fost stabilit în mărime de o mie de lei, egal cu cel minim pe țară, de la 1 octombrie 2014. Pentru personalul didactic-auxiliar și administrativ-gospodăresc salariile reprezintă garanțiile minime de stat și variază între o mie și 1600 de lei.

A fost majorat și sporul pentru gradul științific sau titlul științifico-didactic. Astfel, pentru gradul științific de doctor habilitat sporul a crescut de la 700 la 1100 lei, iar pentru conferențiar-universitar de la 300 la 600 de lei.

Modificarea va permite ajustarea retribuțiilor lunare de funcție pentru unele persoane din corpul profesoral pînă la nivelul celor prevăzute pe funcțiile similare din sectorul bugetar.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.