25
07 2022
4246

Salariul minim va fi nu mai mic decât minimumul de existență

Obligația stabilirii salariului minim într-un cuantum suficient pentru asigurarea sănătății și bunăstării salariatului în sensul art. 47 din Constituție este atât o obligație constituțională, cât și un angajament internațional asumat prin ratificarea de către statul Republica Moldova a Declarației Universale a Drepturilor Omului și a Pactului Internațional cu privire la Drepturile Economice, Sociale și Culturale, se spune în nota informativă la proiectul de lege pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim, care a fost susținut în ședința din 22 iulie de Guvern.

 

Totodată, ținând cont de faptul că este propusă suplinirea prevederilor Legii prenotate cu sintagma ce va stabili expres că cuantumul salariului minim nu poate fi mai mic decât mărimea minimului de existență calculate,  Executivul recomandă completarea  acesteia cu unele precizări.

 

Astfel, urmează a fi luate în calcul dacă mărimea minimului de existență se referă la ultimele date disponibile privind:

  • valoarea medie anuală calculată pentru total populație sau populația aptă de muncă, per total țară; sau
  • valoarea medie pentru semestrul II al anului pentru aceleași categorii de populație, având în vedere că sursa datelor pentru calcularea minimului de existență este Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice, ale cărei rezultate sunt disponibile la sfârșitul trimestrului I după anul de referință.

 

Încă o recomandare a Guvernului se referă la necesitatea realizării analizei impactului de reglementare asupra activității de întreprinzător, deoarece evaluarea costurilor şi beneficiilor, argumentarea adoptării actului normativ şi analiza de impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului, precum şi corespunderea actului scopurilor politicii de reglementare sunt stabilite în Legea nr.235/2006.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.