Știri

Sancțiuni pentru încălcarea legislației din domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului

În Monitorul Oficial din 12 iunie curent a fost publicată Legea nr. 75 din 21 mai 2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor.
Documentul stabilește procedura de constatare a încălcărilor comise de către entitățile raportoare, persoanele cu funcții de conducere de rang superior, persoanele cu funcții de răspundere și angajații entităților raportoare, precum și modul de aplicare a sancțiunilor.

Astfel, se consideră fapte ce constituie încălcări ale legislației din domeniu  neaplicarea măsurilor de precauție și a măsurilor în relațiile bancare transfrontaliere, încălcarea interdicției de a deschide conturi anonime, nerespectarea cerințelor privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri,  neidentificarea sursei bunurilor, lipsa evidenței tuturor tranzacțiilor, neaprobarea politicilor, a controalelor interne și a procedurilor, neîntreprinderea acțiunilor privind identificarea și evaluarea riscurilor, neinformarea Serviciului în termenele stabilite despre activitățile sau tranzacțiile suspecte etc.

Mărimea amenzii pentru aceste încălcări se stabilește pentru persoane fizice de la 4500 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 mil. euro, iar pentru entitățile raportoare – de la 50 mii lei de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 mil. de euro.

Termenul de tragere la răspundere este de 5 ani de la momentul comiterii încălcării.

Sancțiunile pentru încălcarea de către entitățile raportoare a prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului vor fi aplicate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare.

Totodată, Legea prevede că SPCSB și BNM pot delega specialiști pentru acordarea consultanței reciproce, în limitele competențelor deținute, în cadrul efectuării controalelor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Legea va intra în vigoare la expirarea a șase luni de la data publicării, respectiv, la 12 decembrie 2020.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

971 vizualizări

Data publicării:

15 Iunie /2020 08:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon