Știri

Sectorul gazelor naturale va fi reglementat de o lege nouă, aliniată la standardele UE

Cabinetul de miniștri a avizat pozitiv ieri proiectul Legii gazelor naturale, armonizat cu principiile sistemului de drept al Uniunii Europene asumat de Republica Moldova prin semnarea Acordului de Asociere, informează Moldpres. Proiectul vine să transpună în legislaţia naţională principiile comunitare stipulate în Pachetul Energetic III, precizează un comunicat al Serviciului de presă al Ministerului Economiei, care este autorul proiectului. În prezent, operatorii de pe piaţa gazelor naturale îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea cu privire la gazele naturale din anul 2009, care este conformă principiilor și regulilor stabilite de Pachetul Energetic II. Transpunerea şi implementarea principiilor comunitare din pachetul energetic III va contribui la continuarea reformei sectorului de gaze naturale, se spune în nota informativă anexată la proiectul de lege. De asemenea, aceste principii vor conduce la instituirea, în perspectivă, a unei pieţe concurenţiale în cadrul căreia consumatorii finali vor putea beneficia de dreptul de a primi gaze naturale de la un furnizor la alegere, la preţuri negociate şi rezonabile, în condiţii de calitate şi de eficiență şi cu respectarea principiului securităţii în aprovizionarea cu gazele naturale. Proiectul de lege include prevederi care reglementează cerințele de bază pentru asigurarea independenței operatorilor sistemelor de transport și operatorilor sistemelor de distribuție în raport cu furnizorii și producătorii de pe piața gazelor naturale. De asemenea, în proiectul legii cu privire la gazele naturale sînt extinse competenţele Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, inclusiv prin acordarea acesteia a funcţiei de a aplica sancţiuni financiare de pînă la 10 la sută din cifra de afaceri anuală, pentru încălcarea obligaţiilor stabilite în sarcina întreprinderilor de gaze naturale. Cadrul legal în vigoare nu permite sancționarea extrajudiciară a titularilor de licență, fapt ce pune în imposibilitate autoritatea de reglementare să își realizeze eficient misiunea sa de asigurare a respectării cadrului legal de către subiecții participanți la piața gazelor naturale. De asemenea, nu poate să combată încălcarea prevederilor stabilite prin lege, în condițiile în care ANRE nu dispune de instrumente legale eficiente în acest sens.

via | moldpres.md

907 vizualizări

Data publicării:

29 Octombrie /2015 09:20

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon