13
06 2022
165

Serviciile de încredere. Legea va fi pusă în aplicare peste șase luni

Asigurarea funcționării pieței naționale în domeniul securității mijloacelor de identificare electronică și a serviciilor de încredere, precum și stabilirea cadrului normativ de bază pentru utilizarea semnăturilor, sigiliilor, mărcilor temporale și documentelor electronice, serviciilor de distribuție electronică înregistrate și a celor de certificare pentru autentificarea paginilor web sunt scopurile Legii nr. 124 din 19 mai 2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere, publicate în MO din 10 iunie curent.
 
Potrivit acesteia, prestator de servicii de încredere1 este un întreprinzător individual sau persoană juridică care prestează unul sau mai multe asemenea servicii. Legea admite ca prestatorii să fie atât calificați, cât și necalificați, primii fiind înregistrați în Registrul de evidență a prestatorilor de servicii de încredere calificați, care se actualizează permanent și la care accesul este public.

 

În scopul acreditării, prestatorul de servicii de încredere va prezenta Serviciului de Informații și Securitate cererea de acreditare, garanția bancară sau polița de asigurare în sumă de 300 mii lei, precum și regulamentul de funcționare, copia de pe ordinul de numire a angajaților și copiile de pe documentele care certifică studiile și calificările persoanelor cu funcții de răspundere. Planul schematic al încăperilor și actul ce reglementează modul de păstrare a copiilor de rezervă ale registrului certificatelor cheilor publice de asemenea vor fi anexate la cerere.

 

Funcțiile prestatorului de servicii de încredere

 

Prestatorul de servicii de încredere creează și eliberează certificatele cheilor publice, suspendă valabilitatea și revocă certificatele acestora, restabilește valabilitatea celor suspendate, ține registrul certificatelor cheilor publice, asigură actualizarea acestuia și accesul public la el și prestează, în bază de contract, servicii de încredere. Activitatea prestatorului reprezintă o activitate în domeniul protecției criptografice și tehnice a informației și este supusă licențierii în conformitate cu legislația în domeniul reglementării prin licențiere a activității de întreprinzător.

 

Conform legii, termenul de valabilitate a certificatului cheii publice a utilizatorului se stabilește de către prestatorul de servicii de încredere, dar nu poate fi mai mare de 5 ani, în funcție de capacitățile mijloacelor tehnice de creare a semnăturii electronice. Certificatul eliberat de către un prestator de servicii de încredere cu domiciliul/ sediul într-un alt stat va fi recunoscut ca fiind echivalent cu cel eliberat de un prestator de servicii din RM, dacă prestatorul nerezident a fost acreditat în conformitate cu legislația, dacă un prestator de servicii din țara noastră garantează recunoașterea certificatului respectiv și dacă certificatul cheii publice sau prestatorul care l-a eliberat este recunoscut prin aplicarea unui acord bilateral sau multilateral între RM și alte state sau organizații internaționale.

 

Legea va intra în vigoare peste 6 luni din data publicării (la 10 decembrie 2022), iar în termen de 12 luni de la data punerii acesteia în aplicare prestatorii de servicii de certificare a cheilor publice acreditați în baza Legii nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic vor fi obligați să asigure procedura de acreditare în conformitate cu prevederile legii publicate.

____________________________________________

1 serviciu de încredere – serviciu electronic, prestat, de regulă, în schimbul unei remunerații, care constă în una sau mai multe din următoarele activități:

a) crearea, verificarea și validarea semnăturilor electronice, a sigiliilor electronice sau a mărcilor temporale electronice, a serviciilor de distribuție electronică înregistrată și a certificatelor aferente serviciilor respective;

b) crearea, verificarea și validarea certificatelor pentru autentificarea unei pagini web;

c) păstrarea semnăturilor electronice, a sigiliilor electronice sau a certificatelor aferente serviciilor respective

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.