Știri

Serviciul Vamal extinde parteneriatul cu mediul de afaceri

prin includerea în componența Comitetului Consultativ al instituției a încă patru membri permanenți, printre care reprezentanți ai autorităților de profil, abilitate cu competențe de elaborare și promovare a măsurilor de facilitare a comerțului internațional. Este vorba despre A.P. „Alianța Întreprinderilor Străine Mici în Moldova" (FSEA), Asociația Patronală din Industria Ușoară (APIUS ), reprezentanți ai Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei si Infrastructurii. Noii membri au fost prezentați în cadrul ședinței Comitetului Consultativ, care reprezintă o platformă de comunicare cu mediul de afaceri, dar și un mecanism de consolidare a transparenţei în activitatea organelor vamale. Scopul acestuia constă în sporirea nivelului de informare a societăţii civile referitor la politicile promovate de Serviciului Vamal, precum şi familiarizarea oamenilor de afaceri cu schimbările preconizate în legislaţia vamală. Subiecte abordate în cadrul şedinţei au vizat simplificările de procedură implementate de către Serviciul Vamal, asigurarea supravegherii vamale pentru mărfurile importate cu aplicarea tratamentelor tarifare favorabile, declararea valorii în vamă a mărfurilor, precum și măsurile întreprinse în vederea modernizării infrastructurii posturilor vamale. Astfel, participanții au fost informați despre condițiile de obținere a Certificatelor AEO, Exportator Aprobat și PVD (vămuirea la domiciliu), dar și referitor la beneficiile care derivă din deținerea acestor Autorizații. Totodată, acestora le-au fost comunicate acţiunile întreprinse de către autoritatea vamală în vederea obținerii recunoașterii mutuale a AEO din RM și UE, fapt ce le-ar permite agenților economici din Republica Moldova să beneficieze de aceleași facilități în cadrul tranzacțiilor comerciale cu statele-membre ale UE. O altă măsură orientată spre facilitarea activității comerciale externe se referă la simplificarea procedurii de determinare a valorii mărfurilor prin implementarea Deciziei prealabile privind valoarea în vamă, ce oferă posibilitatea determinării prealabile a valorii pentru mărfurile care urmează a fi importate. De asemenea, inițiativa a fost discutată pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova, primind susținerea membrilor acestuia. O eficientizare a acestui domeniu prin asigurarea corectitudinii valorii declarate ar micşora numărul cazurilor de diminuare a valorii în vamă, care pot conduce la prejudicierea bugetului de stat, dar și la crearea unei concurențe neloiale pe piață. Directorul General al Vămii a menționat importanța conformării agenților economici și respectarea de către aceștia a prevederilor legale, astfel încât să fie evitate eventualele fraude. De asemenea, s-a convenit cu reprezentanții asociațiilor de business respectarea prevederilor HG nr. 693 din 22.08.2014, prin care s-a instituit obligativitatea persoanelor fizice şi juridice care au beneficiat de tratamente tarifare favorabile prin utilizarea facilităţilor vamale şi fiscale, la importul mărfurilor în funcţie de destinaţia lor finală, să informeze obligatoriu, semestrial, organele vamale care le-a acordat facilităţile asupra respectării condiţiilor de utilizare a mărfurilor respective. În același timp, Vitalie Vrabie a menționat că instituția cunoaște aspectele de activitate care necesită îmbunătățiri, inclusiv la capitolul competență profesională și integritate, în acest sens, fiind promovate mai multe măsuri de eficientizare a activității angajaților vamali, astfel încât să fie asigurată prestarea unor servicii de calitate.

via | www.customs.gov.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Serviciul Vamal al Republicii Moldova

756 vizualizări

Data publicării:

04 Decembrie /2017 14:37

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon