25
07 2022
239

SFS: minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”

Descurajarea fenomenului utilizării muncii ne/subdeclarate prin constatarea și sancționarea cazurilor de încălcare a legislației în domeniul muncii; asigurarea unui cadru legal legislativ care să contribuie la diminuarea fenomenului muncii la negru și achitarea salariilor în plic, consolidarea metodelor și instrumentelor Serviciul Fiscal de Stat de detectare a cazurilor de utilizare a muncii ne/subdeclarate; consolidarea interacțiunii între autoritățile responsabile de procesul de combatere a muncii ne/subdeclarate sunt măsurile întreprinse de autoritatea fiscală pentru contracararea fenomenului respectiv.
 
Raportul Serviciului Fiscal de Stat privind activitățile de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru” pentru primele trei luni ale anului 2022 a fost publicat pe pagina autorității.

 

Potrivit acestuia, similar activităților din anii precedenți, și în trimestrul I al anului curent pentru promovarea politicilor de educație juridică şi civică a salariaților, informarea şi consultarea celor interesați în aplicarea corectă şi eficientă a legislației în domeniul relațiilor de muncă, precum şi pentru asigurarea transparenței activității, de către SFS au fost realizate acțiuni informative şi de sensibilizare, cum ar fi:

  • efectuarea vizitelor fiscale la 928 agenți economici (11 vizite fiscale efectuate de către DGACM și 917 vizite efectuate de către DGDF;
  • organizate și desfășurate 14 seminare pentru angajați și angajatorii din sectoarele cu risc înalt de neconformare privind aplicarea legislației.

 

Cu toate acestea, în primele trei luni ale anului 2022 au fost stabilite încălcări ale legislației în domeniul raporturilor de muncă (diminuarea fondului de salarizare, impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală), fiind  adoptate 53 de decizii asupra cazurilor de încălcare a legislației. În consecință, au fost calculate suplimentar la buget încasări aferente plăților salariale în sumă de peste 2,95 mil.lei (fiind achitate 1,09 mil. lei).

 

Astfel, pentru încălcarea prevederilor legislației în vigoare aferente raporturilor de muncă, conform deciziilor adoptate au fost calculate suplimentar pentru plata la buget:

–    impozit pe venit reținut din plățile salariale – 438,88 mii lei;

–    contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii – circa 1,0 mil. lei;

–    prime de asigurare obligatorie de asistență medicală – 373, 3 mii lei;
–     penalități şi amenzi – 1,14 mil. lei.

 

Sporirea gradului de conformare a contribuabililor din domeniile de activitate economică cu risc sporit de utilizare a muncii „la negru” și/sau a achitării salariilor în plic prin activități de monitorizare, supraveghere și control, sensibilizarea reprezentanților legali și actorilor sociali implicați rămân scopurile activității SFS stabilite în Planul „Declară Achită Legal Salariul” 2022.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.