Știri

SFS poate obţine noi atribuţii

Serviciul Fiscal de Stat va putea comercializa bunurile confiscate nu doar prin comerţul de consignaţie, în baza unui contract de vânzare-cumpărare și în bază de concurs, după cum prevede legislația în vigoare, dar și prin licitații. Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de hotărâre ce prevede învestirea SFS cu atribuţiile respective. Astfel, se propune completarea Regulamentului privire la modul de evidenţă, evaluare şi vânzare a bunurilor confiscate, fără stăpân, sechestrate şi ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune şi a comorilor cu un nou capitol, ce va reglementa comercializarea bunurilor imobile prin licitații. Potriviti articolului, SFS va publica, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea licitației, comunicatul informativ privind desfășurarea acesteia, ce va include data, ora şi locul desfăşurării evenimentului, denumirea completă şi locul amplasării bunurilor imobile expuse la licitație, preţul de expunere și alte detalii, în Monitorul Oficial al și pe site-ul instituției. Pentru comercializarea bunurilor imobile, SFS, prin ordin, va institui la fiecare licitație o comisie, în a cărei componență întră cinci membri cu drept de vot - doi reprezentanți ai SFS, un reprezentant al Agenției Proprietăți Publice, autorităților administrației publice locale în raza de administrare a cărora sunt amplasate bunurile imobile licitate, precum și un reprezentant al experților independenți în domeniul imobiliar. Comisia va avea un șir de atribuții, printre care examinarea dosarelor bunurilor imobile expuse la licitaţie, stabilirea preţului iniţial de expunere, a modului şi a termenelor de achitare al prețului bunului imobil și a taxei de participare la licitație a persoanelor fizice și juridice. Taxa de participare la licitație nu va fi mai mică de 600 lei pentru persoanele fizice și de 1200 de lei pentru cele juridice. Comisia va avea dreptul să reducă preţul iniţial de vânzare cu 5 % după expunerea bunului imobil la vânzare de 2 ori, dar nu mai mic decât preţul de piaţă indicat în raportul de evaluare. Alte atribuții ale Comisiei:
  • înregistrarea participanţilor la licitaţie;
  • desfăşurarea licitaţiei;
  • stabilirea pasului licitării care nu va fi mai mic de 5 % din preţul de expunere a bunului imobil, dar nu mai mare de 50 %;
  • respectarea condiţiilor de participare la licitaţie şi garantarea drepturilor participanţilor;
  • desemnarea câştigătorilor licitaţiei;
  • scoaterea bunurilor imobile de la licitaţie sau suspendarea ei;
  • perfectarea proceselor-verbale privind rezultatele licitaţiilor;
  • perfectarea deciziilor Comisiei de licitaţie, inclusiv transmiterea lor, în termen de până la 5 zile, SFS.
În ceea ce privește mijloacele bănești obţinute din comercializarea bunurilor imobile prin licitații, proiectul prevede expres faptul că acestea se varsă în bugetul de stat. Totodată, proiectul prevede că în cazul în care bunurile imobile nu sunt solicitate și nu pot fi comercializate în cadrul licitațiilor, acestea vor fi transmise cu titlu gratuit autorităților publice locale de la locul amplasării lor. Realizarea noilor reglementări nu necesită cheltuieli financiare suplimentare, se menționează în nota proiectului.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1013 vizualizări

Data publicării:

04 Septembrie /2018 08:00

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon