Știri

SIA GEAP: eliberarea actelor permisive

Conceptul Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) este propus spre consultare publică de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Sistemul va fi integrat cu serviciile guvernamentale comune, precum MPay, MSign, MPass, MConnect şi și va fi plasat pe Nourul Guvernamental (MCloud). În prezent procesul de eliberare a actelor permisive este foarte diferit în funcție de autoritatea publică emitentă, procedurile nu sunt standardizate pentru toate instituțiile de stat și nu există mecanisme pentru a asigura transparența întregului proces, de aceea a fost necesară elaborarea acestui sistem. Funcționarea Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive va permite crearea unui punct unic de acces prin intermediul Portalului Serviciilor Publice pentru depunerea cererilor pentru obținerea actelor permisive de către solicitanți. Un alt obiectiv urmărit prin crearea sistemului este minimizarea numărului de documente necesare pentru obținerea actelor permisive, dar și a interacțiunii fizice între solicitanți și autoritățile publice în procesul de eliberare a acestora. Crearea interacțiunii și schimbului de date între sistemele informaționale ale altor autorități publice pentru a valida datele prezentate de solicitanții actelor permisive și a reduce cantitatea de date care trebuie să fie prezentată în procesul de solicitare la fel este o acțiune așteptată în urma lansării sistemului. De asemenea, printre obiective se regăsesc standardizarea proceselor de eliberare a actelor permisive, crearea unui mecanism pentru monitorizarea performanței procesării și emiterii lor de către autoritățile publice emitente, posibilitatea ca solicitanții actelor permisive să poată urmări evoluția cererilor, eliminarea emiterii actelor permisive pe suport de hârtie. În același timp, implementarea unui sistem informațional automatizat pentru gestiunea și eliberarea actelor permisive, cu acces la un număr mare de puncte de acces, inclusiv computere, telefoane mobile, tablete și terminale publice conectate la rețeaua Internet vor asigura o interacțiune transparentă între întreprinzători și autoritățile publice, indiferent de amplasarea acestora. Totodată, Ministerul propune spre consultări și Regulamentul cu privire la modul de ținere a Registrului Actelor Permisive. Registrul dat se formează în cadrul Sistemului Informațional Automatizat de Gestiune a Actelor Permisive, care este interconectat cu serviciul electronic guvernamental autentificare și control al accesului (MPass) pentru autentificarea utilizatorilor Registrului, cu serviciul guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign) pentru semnarea electronică a documentelor din Registru și cu Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice (MPay) pentru efectuarea plăților electronice pentru serviciile de obținere a actelor permisive. Regulamentul stabilește modul de ținere a acestuia, accesul, înregistrarea și furnizarea informației, securitatea și integritatea informației, procedura de înregistrare a actelor permisive, modificarea și radierea informației din Registru Actelor Permisive. Acesta este un registru public care se ține în scopul înregistrării actelor permisive și pentru a asigura consultarea și obținerea extraselor de către autoritățile publice, persoanele fizice și operatorii economici din Republica Moldova. Furnizorii de date ai Registrului vor fi: • Agenția Serviciilor Publice – oferă informația cadastrală, informații privind licențele eliberate din Registrul electronic al licențelor; • Serviciul Fiscal de Stat – furnizează informații privind obligațiunile fiscale ale contribuabilului, informații privind înregistrarea contribuabilului, cum ar fi conturile bancare înregistrate; • Casa Națională de Asigurări Sociale – oferă informații privind faptul confirmării plăților la bugetul asigurărilor sociale; • Compania Națională de Asigurări în Medicină – oferă informații privind confirmarea plăților către fondul de asigurări medicale; • Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor – oferă informații cu privire la înregistrarea de produse biologice, informații cu privire la utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, informații privind certificatele sanitar-veterinare eliberate, informații privind certificatele fitosanitare eliberate; • Centrul Național de Sănătate Publică – furnizează informații privind autorizațiile sanitare eliberate pentru funcționarea întreprinderilor. Păstrarea Registrului şi controlul intern asupra modului de ținere a acestuia se efectuează de către Agenția Serviciilor Publice, iar cel extern - de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive vine în suportul realizării obiectivelor din prioritatea “Business: cu reguli clare de joc” din cadrul Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020”.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2740 vizualizări

Data publicării:

12 Aprilie /2018 12:22

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon