22
07 2022
3621

SIA REA, obligatoriu pentru instituțiile bugetare din 1 iulie 2022

Regulamentul cu privire la modalitatea de ținere a Registrului de stat format de Sistemul informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților” (Regulament), aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 29 iunie curent, a fost publicat în „MO” și a intrat în vigoare astăzi, 22 iulie. Reamintim că  utilizarea SIA „Registrul electronic al angajaților” (SIA REA) este obligatorie începând cu 1 iulie 2022 pentru toate autoritățile/instituțiile bugetare finanțate integral din bugetul de stat sau din bugetele locale.
 
Regulamentul stabilește modul de organizare și mecanismul de funcționare a resursei informaționale destinate evidenței integrate și sistematizate a informației aferente raporturilor de muncă/serviciu ale angajaților. Registrul electronic al angajaților (Registru) este parte componentă a resurselor informaționale de stat ale RM, iar formarea acestuia se va realiza prin intermediul funcționării SIA REA.

 

Actul normativ intrat în vigoare prevede organizarea Registrului astfel încât să asigure procese de înregistrare și acces simplu, eficient, accesibil și transparent. Registrul va conține date referitor la persoanele angajate din sectorul bugetar și alte mențiuni privind raportul de muncă/serviciu și obiectele de evidență.

 

Posesor al SIA REA va fi Ministerul Finanțelor, deținător și administrator tehnic – Instituția Publică Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe. Regulamentul stabilește și registratorii sistemului. Serviciul Fiscal de Stat este desemnat în calitate de registrator al angajatorilor, cu atribuții de înregistrare, suspendare și anulare a statutului de angajator, precum și de actualizare/modificare a datelor în SIA REA despre angajator în baza informației recepționate de la Agenția Servicii Publice. La rândul lor, angajatorii/administratorii autorizați sunt stabiliți în calitate de registratori ai angajaților, care au atribuții de înregistrare și modificare/ corectare a datelor despre angajații (salariații) săi (fără drept de anulare), în conformitate cu prevederile legislației.

 

Furnizorii de date al SIA REA sunt SFS; Casa Națională de Asigurări Sociale; Compania Națională de Asigurări în Medicină; Cancelaria de Stat; Ministerul Educației și Cercetării (Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație); Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră).

 

Destinatari ai datelor SIA REA vor fi autoritățile publice (instituțiile publice); angajatorii; angajații (salariații); alte părți interesate, în limitele dreptului de acces la SIA REA, în conformitate cu legislația. Regulamentul stabilește că destinatarii datelor vor avea atribuția de a participa la utilizarea Registrului, conform rolurilor și permisiunilor pe care le vor avea în sistem.

 

Regulamentul stabilește regimul juridic de utilizare a datelor din Registru, modul de înregistrare, modificare și radiere a datelor din acesta, asigurarea protecției și securității informației, precum și controlul și responsabilitatea părților implicate în ținerea SIA REA.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.