Știri

Simplificarea procedurii de certificare a originii preferențiale a mărfurilor

În Monitorul Oficial din 6 decembrie curent, Serviciul Vamal a publicat Ordinul nr. 525-O din 20 noiembrie 2019 referitor la aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura de înregistrare și revocare a înregistrării exportatorilor în/din sistemul exportatorilor înregistrați (REX). Prevederile ordinului vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2020. Instrucţiunea este elaborată în vederea facilitării comerţului extern şi a simplificării procedurii de certificare a originii preferențiale a mărfurilor. Potrivit documentului, pentru a fi înregistrați în sistemul REX, exportatorii trebuie să întrunească următoarele condiții: • să efectueze sau să intenționeze efectuarea tranzacțiilor de export preferențial în țările care aplică sistemul REX în raport cu Republica Moldova – Confederația Elvețiană și Regatul Norvegiei; • să demonstreze că mărfurile exportate sau care urmează a fi exportate întrunesc regulile de origine preferențială; • să ofere Serviciului Vamal acces la toate documentele ce demonstrează originea preferențială a mărfurilor, inclusiv documentele contabile, la sistemul informatic de evidenţă a operaţiunilor vamale şi la procesul de producţie pentru verificarea originii preferenţiale a mărfurilor; • să nu fie obiectul unei proceduri de insolvabilitate. Exportatorul care solicită înregistrarea în sistemul REX va depune o cerere de înregistrare, cu anexarea documentelor de constituire, descrierii procesului de obţinere a produselor finite destinate exportului cu scopul de a demonstra originea preferențială, dovezilor de origine preferențială care au însoţit la import sau la plasarea sub regim vamal suspensiv componentele şi materialele, documentelor care însoţesc produsele finite la exportul sau plasarea sub regimul vamal suspensiv efectuate anterior și altor documentele justificative de care dispune exportatorul. Serviciul Vamal, în baza analizei riscurilor sau a rezultatelor verificărilor ulterioare efectuate în cadrul procedurilor de asistenţă administrativă, este în drept să dispună efectuarea controlului ulterior al activităţii economice a exportatorului înregistrat. Instrucțiunea prevede și cazurile de revocare din sistemul REX. Aceasta se face când exportatorul a fost radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice, când și-a încetat activitatea economică externă sau se află în procedură de insolvabilitate, când nu mai îndeplineşte condiţiile pentru a exporta mărfuri de origine preferențială, dacă pe parcursul a 24 luni calendaristice consecutive nu mai efectuează operaţiuni de export cu produse de origine preferențială Republica Moldova etc. De asemenea, Instrucțiunea prevede și completarea atestatului de origine. Acesta poate fi întocmit de exportator atunci când mărfurile la care se referă sunt exportate sau după export, cu condiţia că este prezentat în ţara de import nu mai târziu de 2 ani după efectuarea importului mărfurilor la care se referă. Atestatul de origine poate fi întocmit de către exportator pe orice document comercial – factura fiscală, packing list, alt document comercial care conține numele și adresa completă a exportatorului și a destinatarului, o descriere detaliată a mărfurilor, inclusiv originea, pentru a permite identificarea acestora și data documentului comercial. Atestatul de origine nu poate fi completat pe un document de transport.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Serviciul Vamal al Republicii Moldova

1030 vizualizări

Data publicării:

09 Decembrie /2019 08:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

origine a marfurilor | ordiserviciul vamal | regim vamal | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon