Știri

Sistemul AOAM este bazat pe principiul solidarității

În ședința din 10 iunie 2020, Guvernul s-a expus asupra proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative ce prevede excluderea obligativităţii achitării primei de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru cetățenii Republicii Moldova care nu au domiciliul permanent în RM sau cei care se află în țară pentru o perioadă mai mică de 183 de zile.

 

În aviz se spune că, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, asigurarea obligatorie de asistență medicală este un sistem autonom garantat de stat de protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, pe principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri băneşti destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate. Potrivit Legii, unul din principiile de bază ale organizării și funcționării sistemului este cel al obligativității, conform căruia persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a participa la sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, iar drepturile respective se exercită corelativ cu îndeplinirea obligaţiilor.

 

Totodată, prevederile pct.3 din anexa nr.2 la Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilesc că, în sumă fixă se asigură în mod individual alţi cetăţeni ai RM, care nu sunt angajaţi şi nu fac parte din nici una din categoriile enumerate în anexă şi nu sunt asigurate de Guvern, care fac dovada aflării în RM pentru cel puţin 183 de zile pe parcursul anului bugetar.

 

Cetățenii care nu fac parte din categoriile de plătitori menționate în Lege și care fac dovada aflării peste hotarele RM pe o perioadă mai mare de 183 de zile calendaristice în cursul anului bugetar, sunt exonerați de obligativitatea achitării primelor de AOAM în sumă fixă, dar pot deveni persoane asigurate în sistem, prin achitarea primei de asigurare în sumă fixă stabilită pentru anul de gestiune.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

851 vizualizări

Data publicării:

12 Iunie /2020 08:00

Domeniu:

Asigurare obligatorie de asistenţă medicală | Noutăți

Etichete:

asigurare obligatorie de asistenta medicala | AOAM | proiect de lege | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon