Știri

Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-martie 2014

Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd construcţia locuinţelor în ianuarie-martie 2014. În ianuarie-martie 2014 au fost date în folosinţă 463 apartamente noi cu suprafaţa totală de 59,8 mii m2. Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a fost în descreştere cu 13,7%.

Clădiri de locuit date în folosinţă pe forme de proprietate şi medii de rezidenţă

Din contul mijloacelor proprii ale populaţiei în ianuarie-martie 2014 au fost date în folosinţă 383 case de locuit individuale cu suprafaţa totală de 53,1 mii m2, constituind 88,8% din suprafaţa totală a locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară, fiind în descreştere cu 13,2% faţă de realizările din ianuarie-martie 2013. Distribuţia după mediul de rezidenţă arată, că din volumul total al locuinţelor în mediul urban au fost date în folosinţă 293 apartamente cu suprafaţa totală de 38,2 mii m2 sau 63,9% din total şi fiind în descreştere cu 17,8% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2013. Comparativ cu ianuarie-martie 2013 cota-parte a locuinţelor date în folosinţă în mediul rural s-a mărit cu 3,2 puncte procentuale.

Clădiri de locuit date în folosinţă pe regiuni de dezvoltare

Distribuţia în profil regional arată, că cel mai mare volum al construcţiilor de locuinţe s-a înregistrat în municipiul Chişinău, unde au fost date în folosinţă 258 apartamente noi cu suprafaţa totală de 36,4 mii m² (60,9% din volumul total al locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară), fiind în descreştere cu 26,5% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

via www.statistica.md

Instituții:

Biroul Naţional de Statistică al RM

982 vizualizări

Data publicării:

30 Mai /2014 09:45

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon