Știri

Specialiştii în domeniul geodeziei vor fi certificați

Certificarea specialiştilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului are drept scop determinarea nivelului de cunoaştere a cadrului normativ şi tehnic necesar pentru executarea lucrărilor respective, a abilităţilor profesionale, stimularea perfecţionării profesionale, precum şi ridicarea responsabilităţii în activitatea practică şi identificarea factorilor de risc.

 

În MO din 27 noiembrie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.817, prin care este aprobat Regulamentul cu privire la certificarea specialiștilor indicați supra. Documentul stabileşte procedura de certificare, dar şi de organizare și desfășurare a activității comisiilor de certificare în domeniile respective, care va fi efectuată de către comisiile instituite prin ordinul directorului general al Agenției Relații Funciare şi Cadastru.

 

Autoritatea va întreprinde și măsurile necesare pentru asigurarea eliberării certificatului şi a duplicatului acestuia (sau refuzul de eliberare), de prelungirea, preschimbarea, suspendarea şi retragerea certificatului prin intermediul sistemului informațional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive, ținând cont de prevederile Legii privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.

 

Regulamentul prevede eliberarea şi evidenţa certificatelor, de suspendare şi retragere a acestuia, de examinare a contestaţiilor solicitanților de certificate, precum și categoriile de certificare (total cinci).

373 vizualizări

Data publicării:

30 Noiembrie /2020 07:58

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon