Știri

Stimularea fiscală pentru plătitorii de contribuţii la BASS

Stimularea fiscală aferentă plăţilor administrate de Casa Naţională de Asigurări Sociale se efectuează prin anularea sumelor amenzilor și penalităților calculate la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru neplata în termen a contribuţiilor în mărime de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, neachitate la data de 17 august 2018, inclusiv a datoriilor la penalităţile eşalonate conform prevederilor art. 10 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 şi luate în evidenţă specială în baza deciziilor Serviciului Fiscal de Stat. Art. 10 din legea menționată prevede că plătitorii la BASS care au calculate şi neachitate penalităţi pentru neplata în termen a contribuţiei şi nu au datorii la plata acestora, beneficiază de eşalonarea stingerii datoriilor la penalități pe parcursul anului bugetar, dacă transferă integral şi în termen suma obligaţiilor curente la BASS. Stabilirea termenului de stingere a datoriilor se efectuează în baza acordului încheiat între Casa Naţională de Asigurări Sociale şi plătitor. În Monitorul Oficial de astăzi, 26 octombrie curent, CNAS a publicat Ordinul Nr. 139-A din 15 octombrie 2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea efectuării stimulării fiscale pentru sumele reflectate în Sistemul de evidenţă al Casei Naţionale de Asigurări Sociale. Documentul stabileşte mecanismul realizării procesului de stimulare fiscală pentru plătitorii de contribuţii la BASS în partea ce ţine de plăţile administrate de CNAS și reflectate în sistemul de evidenţă al Casei Naţionale, inclusiv luate în evidenţă specială în conformitate cu deciziile SFS. Condiţia obligatorie de aplicare faţă de plătitori a stimulării fiscale este ca, până la data de 20 decembrie 2018 inclusiv, aceştia să asigure achitarea integrală a plăţilor de bază, inclusiv pentru fiecare clasificaţie economică, aferente contribuţiilor de asigurări sociale de stat, a căror termen de achitare este de până la data menţionată. Astfel, urmează să fie achitate contribuţiile de asigurări sociale de stat declarate de plătitorii de contribuţii şi înregistrate în sistemul de evidenţă al CNAS pentru perioadele până în luna octombrie 2018 inclusiv. Plătitorii aflaţi în proces de insolvabilitate vor beneficia de stimularea fiscală în partea ce ţine de anularea amenzilor şi majorărilor de întârziere calculate şi neachitate la data de 17 august 2018 cu condiţia achitării plăţilor de bază aferente contribuţiilor de asigurări sociale, inclusiv a sumelor luate în evidenţă specială, chiar dacă acestea au fost validate sau constituie obligaţie a masei debitoare. În plăţile de bază se includ contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajatori, cele individuale virate de angajatori pentru persoanele asigurate, contribuţiile de asigurări virate de persoanele fizice conform taxei fixe stabilite, cu excepţia majorărilor de întârziere sau amenzilor administrate de CNAS şi înregistrate în sistemul de evidenţă al instituţiei. În termen de până la 10 ianuarie 2019, Casa Naţională va întocmi listele plătitorilor de contribuţii la BASS beneficiari de stimularea fiscală. Totodată, înscrierile privind anularea în SI „Protecţia Socială” se vor efectua până la 5 ianuarie 2019 şi se vor reflecta cu data de 21 decembrie 2018. Tranzacţiile privind anularea majorărilor de întârziere se vor reflecta în Darea de seamă generalizatoare privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat pentru luna noiembrie 2018 şi se vor remite la SFS concomitent cu sumele calculate pentru aceeași lună în modul general stabilit. Pentru perioadele începând cu data de 18 august 2018, penalităţile pentru neplata în termen a contribuţiilor de asigurări continuă să se calculeze. Amenzile şi majorările de întârziere înregistrate în sistemul de evidenţă al Casei Naţionale, începând cu data de 18 august 2018, nu fac obiectul stimulării fiscale.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

1107 vizualizări

Data publicării:

26 Octombrie /2018 15:00

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon