02
08 2022
112

Strategia securității alimentare a RM pentru anii 2023-2030, elaborată

Viziunea strategică şi prioritățile Guvernului de asigurare a securității alimentare a RM, de dezvoltare a unor sisteme alimentare sustenabile și de management al riscurilor în contextul situațiilor de criză la nivel internațional sunt expuse în Strategia securității alimentare a Republicii Moldova pentru anii 2023-2030 (Strategia), proiectul căreia a fost elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și inclus pe ordinea de zi a ședinței secretarilor de stat.

 

Autorii documentului afirmă că Strategia urmează să coroboreze eforturile și intervențiile statului în vederea creșterii accesului populației la alimente suficiente, sigure și nutritive, îmbunătățirii calității alimentației, creșterii puterii de cumpărare a cetățenilor și reducerii decalajelor referitoare la accesul la alimente al diferitelor categorii de persoane.

 

Obiectivele specifice ale documentului sunt îmbunătățirea guvernanței domeniului securității alimentare în vederea prevenirii și gestionării mai eficiente a potențialelor crize de insecuritate alimentară. Totodată este pusă sarcina facilitării comerțului internațional cu produse agroalimentare și mijloace de producere necesare sectorului agricol; dezvoltarea unei piețe locale eficiente și sigure; creșterea producerii și productivității în sectorul agroalimentar.

 

Având în vedere că în procesul implementării Strategiei va fi necesară corelarea politicilor statului în domeniul dezvoltării rurale și agricole, protecției sociale și sănătății, se consideră necesară crearea unui Comitet de lucru interministerial, activitatea căruia va fi susținută de un sistem de informații privind piața agricolă, care va complementa sistemele relevante de informații ale BNS pentru o prezentare integră a progreselor și riscurilor în domeniul securității alimentare.

 

Conform proiectului, SI va fi elaborat după modelul sistemului informațional internațional AMIS (Agricultural Market Information System) susținut de grupul de țări G20 și gestionat de FAO și va include date privind produsele alimentare strategice atât pentru țară, cât și pentru regiune, cu referire la cantități (stocurile, producere, consum, import și export); prețuri și costuri de producere; prognoze pe termen scurt și mediu.

 

Costul estimativ al implementării Strategii pe perioada 2023-2030 este de cca 5,41 mld. lei, mijloace financiare ce se planifică a fi identificate atât din bugetul de stat, cât și din alte surse prevăzute de legislația în vigoare. Suplimentar, pe platforma donatorilor externi, Guvernul va asigura atragerea de surse investiționale, inclusiv cu titlu de grant pentru proiectele de dezvoltare a bazei de producere locală de semințe și material săditor; crearea infrastructurii de depozitare a culturilor cerealiere; stimulare activităților de producere și procesare a grâului, porumbului, fructelor, legumelor; investiții în producerea lactatelor; dezvoltarea infrastructurii de abatorizare conforme standardelor UE etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.