Știri

Strategia securității informaționale a Republicii Moldova

Parlamentul a votat proiectul hotărârii privind aprobarea Strategiei securității informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019-2024 si a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia. Scopul Strategiei este corelarea și integrarea domeniilor prioritare cu responsabilități și competențe de asigurare a securității informaționale la nivel național, destinate protejării suveranității, independenței și integrității teritoriale a țării. Conform directorului adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Balan, strategia are ca element central crearea Consiliului coordonator pentru asigurarea securității informaționale - organism colectiv, cu atribuții consultative și operaționale, ce va fi responsabil și va asigura integrarea sistemică a componențelor spațiului informațional și susținerea orientată a unui nivel înalt de securitate informațională. Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei conține un șir de măsuri, ce vor fi realizate din bugetul instituțiilor în limitele alocațiilor aprobate și din asistență externă. În primul rând, se preconizează crearea Centrului național de reacție la incidentele de securitatea cibernetică. De asemenea, se prevede crearea, la nivel național, a entității ce va avea competențe de promovare și coordonare a politicilor de securitate informațională, precum și crearea unei entități responsabile de apărarea cibernetică la nivelul Forțelor Armate. Documentul mai prevede crearea rețelei naționale a autorităților responsabile de combatere a amenințărilor hibride de securitate și crearea unei componențe analitico-informaționale specializate pe amenințările hibride de securitate în cadrul Serviciului de Informații și Securitate. Autoritățile mai preconizează organizarea, inclusiv în comun cu partenerii străini, a cursurilor de instruire tematică în domeniul securității cibernetice pentru angajații din instituțiile publice și crearea platformelor web de sensibilizare și informare privind pericolele în spațiul cibernetic și măsurile de protecție ce pot fi luate de către persoanele fizice și juridice. Se mai prevede elaborarea cadrului legal pentru determinarea statutului juridic al publicațiilor periodice, agențiilor de presă și a altor subiecți care activează în spațiul media, dezvoltarea instrumentelor controlului civic în scopul asigurării securității informaționale. Costurile estimative ale acțiunilor vor fi ajustate pe perioada implementării planului, ținând cont de volumele alocațiilor disponibile în bugetul de stat.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

2293 vizualizări

Data publicării:

26 Noiembrie /2018 11:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon