12
04 2016
655

Strategia Naționala de Descentralizare pe anii 2012- 2015 a fost extinsă pe trei ani

Implementarea Strategiei Naționale de Descentralizare a fost prelungită de Guvern până în 2016.

Valentin Guznac, Secretar general-adjunct al Guvernului a menționat că în perioada anilor 2012- 2015 au fost implementate doar 50 la sută din acțiunile preconizate în cadrul acestei importante reforme.

În paralel, cu extinderea termenului de implementare, a fost actualizat și Planul de acțiuni privind descentralizarea și afirmarea unei autonomii financiare reale a autorităților publice locale (APL). Realizarea obiectivului presupune consolidarea capacităților APL, pentru ca acestea să fie în măsură să acorde servicii de calitate pentru viața și activitatea cetățeanului indiferent de locul de trai.

Astfel, potrivit Planului de acțiuni actualizat, urmează să fie elaborat Nomenclatorul competențelor transferate autorităților publice locale și evaluat necesarul disponibil de resurse pentru executarea competențelor. Concomitent, se prevede elaborarea și promovarea unor instrumente instituționale și financiare legale, ce ar stimula furnizarea eficientă a serviciilor specifice competențelor descentralizate.

Se preconizează revederea mecanismului de transferuri a alocărilor din buget pentru realizarea competențelor direct către APL de nivelul I și nivelul II, solicitare formulată de majoritatea primăriilor din localitățile sătești.

De asemenea, urmează să fie revizuit actualul sistem de partajare a impozitului pe venit. Se propune identificarea posibilității de oferire a dreptului APL de a introduce noi taxe locale sau de a majora cotele celor existente. Un prim pas în acest sens a fost efectuat prin proiectul documentului de politică fiscală, vamală și bugetară pe 2016, aprobat de Guvern, și de Parlament în primă lectură. E vorba de acea prevedere, care permite evaluarea bunurilor imobiliare nu doar din sursele bugetului de stat, dar și din sursele bugetelor APL sau din alte surse, permise de lege. Impozitul pe bunurile imobiliare se transferă integral la bugetele APL. Iar evaluarea valorii de piață a bunurilor imobiliare ar putea majora colectările la bugetele locale. În prezent acest impozit se aplică în mediul rural de la valoarea de bilanț a bunurilor imobiliare.

Reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) propun ca și competența de stabilire a facilităților acordate la plata impozitului pe bunurile imobiliare să fie transferată către APL, care cunosc mai bine situația din teritorii.

Tot reprezentanții CALM își exprimau îngrijorarea în legătură cu expirarea în 2016 a acelui fond de echilibrare, din care se fac transferuri către bugetele locale, ce dispun de venituri proprii reduse. În opinia CALM, necesită să fie instituite asemenea mecanisme, care ar stimula primăriile să-și majoreze veniturile proprii, prin susținerea lansării în teritoriu a unor întreprinderi mici și mijlocii, în special prestatoare de mărfuri și servicii neagricole, foarte necesare în mediu rural.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.