Știri

Taxa fixă la BASS în anul 2018 va consitui 8424 lei

În anul 2018 veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat sunt preconizate în sumă de 19 247 518,1 mii lei, cu o creștere față de anul curent cu 9,9%. În Monitorul Oficial din 1 decembrie 2017 găsiți publicată Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea proiectului legii bugetului asigurărilor de stat pentru anul 2018. Ponderea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat în PIB pentru anul 2018 se estimează la nivel de 12,0%. Bugetul asigurărilor sociale va fi format din 65,2% resurse generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat și 34,8% - transferuri de la bugetul de stat. Politica în domeniul contribuțiilor sociale pentru anul viitor se caracterizează prin câteva obiective stabilite de autorități. Astfel, se intenționează menţinerea tarifului total al contribuţiei de asigurări sociale de stat în cuantum de 29%, din care partea datorată de către angajator va constitui 23% şi partea datorată de angajat - 6%. Totodată, autoritățile vor menţine tariful contribuţiei în proporţie de 22% la fondul de remunerare a muncii persoanelor angajate în baza contractului individual de muncă în sectorul agricol, din care 6% vor fi subvenţionate de la bugetul de stat. Este prevăzută și menţinerea mecanismului de indexare a taxei fixe anuale în funcţie de rata creşterii salariului mediu pe ţară pentru anul precedent pentru persoanele fizice, ce îşi desfăşoară activitatea pe cont propriu - întreprinzători individuali, avocaţi, notari, executori judecătoreşti, administratori autorizaţi, precum şi pentru titularii patentei de întreprinzător; aceasta va constitui în anul viitor 8424 lei, ca şi pentru asigurarea benevolă a persoanelor fizice ce nu se regăsesc în categoriile plătitorilor de contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, pe bază de contract individual, încheiat cu CNAS . În cazul persoanelor fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole, ce prelucrează terenurile în mod individual - 2148 lei. Contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii au fost prognozate în sumă de 12546000,0 mii lei, cu o creştere cu 1142316,4 mii lei sau cu 10,0% faţă de suma contribuţiilor aprobate pentru anul 2017. Cât privește cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat, acestea se propun la nivel de 19247518,1 mii lei sau cu o creştere cu 1733754,6 mii lei faţă de suma cheltuielilor aprobate pentru anul 2017. Ponderea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în PIB pentru anul 2018 se estimează la nivel de 12,0%. Printre cele mai importante direcții de cheltuielile se regăsesc cele atribuite la prestaţii sociale - 1480,7 mii lei. Comparativ cu anul 2017, indicatorul este mai mare cu 53,3 mii lei. Pentru protecția în caz de incapacitate temporară de muncă în bugetul asigurărilor sociale sunt prevăzute mijloace în sumă de 420926,6 mii lei, ce constituie 2,2% din totalul cheltuielilor. Acestea, potrivit documentului, sunt finanţate totalmente din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat. Faţă de cheltuielile aprobate pentru acest subprogram în anul 2017, cele din 2018 sunt cu 310829,6 mii lei sau cu 42,5% mai mici, reducerea lor fiind condiționată de revizuirea structurii subprogramelor de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. 39000,0 mii lei sunt prevăzuți în anul 2018 pentru asigurarea dreptului la tratament balneosanatorial al veteranilor. Se preconizează un număr de 5579 beneficiari, iar costul mediu prognozat a biletului de tratament - de 6924,61 lei. Totodată, cheltuielile prognozate pentru asigurarea dreptului la tratament balneosanatorial a persoanelor asigurate constituie 30000,0 mii lei, calculate pentru 5412 de beneficiari şi reieşind din preţul mediu prognozat al biletului de tratament de 5543,24 lei. Pentru susţinerea financiară a participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl şi familiilor lor sunt prognozate mijloace financiare în sumă de 64333,0 mii lei pentru 2366 beneficiari, destinate acordării biletelor de tratament balneosanatorial sau compensaţii, ajutoare materiale şi compensaţia bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare. Cheltuielile prognozate pentru anul 2018 sunt cu 4143,3 mii lei mai mari faţă de anul 2017, majorarea este determinată de creşterea mărimilor medii a prestaţiilor sociale. Cresc și cheltuielile pentru asigurarea cu pensii a militarilor în termen şi familiilor acestora, care se estimează în sumă de 13620,7 mii lei sau cu 4288,5 mii lei (46,0%) mai mult faţă de cheltuielile aprobate pentru anul 2017. Potrivit proiectului, de acestea vor beneficia 793 de persoane cu pensia medie anuală de 1417,89 lei. Creşterea cheltuielilor faţă de anul 2017 este determinată de majorarea cuantumurilor pensiilor de dizabilitate pentru participanţii la acţiunile de luptă din Afganistan şi apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, precum şi de indexarea de la 1 aprilie 2018 cu 6,5%. Reamintim că din 1 ianuarie 2017, militarii care îndeplinesc serviciul militar prin contract, persoanele din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și sistemului penitenciar, ofițerii de protecție și colaboratorii organelor securității statului fac parte din categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de asigurări sociale. Totodată, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a propus spre consultare un proiect ce prevede că din sistemul public de asigurări sociale de stat să fie achitat și concediul de maternitate al soțiilor aflate la întreținerea angajaților menționați.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

4690 vizualizări

Data publicării:

05 Decembrie /2017 11:36

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon