27
10 2014
1139

Tendințe în economia Moldovei: Experții își revizuiesc prognozele de creştere economică pentru anul 2014

În prima jumătate a anului economia naţională a înregistrat o creştere economică anuală de 3,9% - o performanţă bună comparativ cu alte state din regiune - Ucraina, România, Federaţia Rusă. Exporturile şi formarea brută de capital fix au fost principalii factori ce au susţinut creşterea PIB. Totodată, în pofida acestor evoluţii investiţiile străine întârzie să crească. Acestea sunt câteva din constatările făcute de autorii publicației trimestriale „Tendinţe în economia Moldovei”, ediția a 14-a. Astfel, potrivit experților, în prima jumătate a anului 2014, influxul net de ISD (investății străine directe) a fost la limita inferioară pentru perioada similară a ultimilor 10 ani, constituind 74,5 mil. USD. Pe fundalul temperării remiterilor, precum şi a câştigurilor salariale reale, veniturile reale ale populaţiei au depăşit cu puţin nivelul anului precedent, fapt ce a influenţat evoluţia anemică a consumului intern, în prima jumătate a anului. Variaţia stocurilor a influenţat negativ creşterea PIB în această perioadă, iar contribuţia pozitivă a acestora în semestrul doi este incertă, mai spun experții. Pentru a doua jumătate a anului 2014 autorii publicației anticipează o extindere nesemnificativă a sectorului de bunuri. Anul agricol favorabil a asigurat un volum înalt de producţie, dar modificarea relativă va fi neesenţială. Constrângerile interne în calea desfăşurării afacerilor, şi în special, conjunctura externă nefavorabilă, deja au determinat reducerea ritmurilor de creştere a producţiei industriale şi au contaminat unele sectoare de servicii. În contextul materializării riscurilor anticipate la început de an, ce ţin de destabilizarea politică şi perturbarea activităţii economice în zona CSI, precum şi înăsprirea accesului pe piaţa rusească a unor produse moldoveneşti, Institutul Naţional de Cercetări Economice şi-a revizuit prognoza de creştere economică pentru anul 2014 de la 3,7% la 2%. Publicația trimestrială „Tendinţe în economia Moldovei” va fi lanasată la 28 octombrie.

via agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.